Polska zamierza przeznaczyć ponad 11 miliardów złotych na dostęp do szybkiego internetu w ramach KPO

Do 19 września potrwają konsultacje społeczne projektów w ramach KPO oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy

Pexels/ Pixabay

Obecnie 80% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do szybkiego internetu, a od 2015 roku, m.in. dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wskaźnik ten urósł o niemal 30%. Nadal ponad 3 mln budynków w Polsce pozostaje wykluczonych cyfrowo.

Rozbudowę sieci szerokopasmowych wpisano do m.in. Krajowego Programu Odbudowy. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kontynuację rozbudowy sieci przeznaczono ponad 1 mld euro z KPO i niemal 1 mld euro z FERC. Z uwzględnieniem wkładu własnego operatorów do 2026 roku będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł.

Zobacz również:

  • Niebawem nabór wniosków w europejskich funduszach na cyfryzację. Do wzięcia jest 4,7 mld euro tylko w tym roku

To już siódme konsultacje społecznych obszarów białych NGA. Celem rozpoczętej właśnie rundy jest poznanie opinii na temat proponowanych zasad konkursów na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych – aby wsparcie udzielane było efektywnie i przyczyniło się do wyeliminowania tzw. „białych plam” w dostępie do szybkiego internetu, zebranie planów inwestycyjnych operatorów – po to by wiedzieć, gdzie dostęp do szybkiego internetu zostanie zapewniony na zasadach rynkowych i gdzie nie ma potrzeby interwencji państwa. Uwagi można przesyłać do 19 września na adres [email protected].

Najważniejsze różnice nowych funduszy względem PO PC:

- obowiązek beneficjentów do podłączenia wszystkich budynków na danym obszarze - w tym budynków, które nie będą jeszcze istnieć w momencie ogłaszania konkursów, ograniczenie dofinansowania przypadającego na pojedynczego beneficjenta w celu włączenia w proces przedsiębiorstw z sektora MŚP, dopuszczanie do konkursów wyłącznie podmiotów z udokumentowanym doświadczeniem inwestycyjnym lub o doskonałej kondycji ekonomicznej.

- zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą wyznaczone do konkursów ze środków KPO i FERC.

Rząd stara się zlokalizować obszary, na których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Takie obszary nie będą wyznaczone do konkursów ze środków KPO i FERC.

Plany inwestycyjne można zgłaszać do 19 września.

Źródło informacji: Cyfryzacja KPRM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200