Polska z lotu ptaka

Techmex wspólnie z amerykańską firmą Space Imaging stworzy stację zarządzania satelitami.

Techmex wspólnie z amerykańską firmą Space Imaging stworzy stację zarządzania satelitami.

W połowie lutego br. Space Imaging otrzymała zgodę Departamentu Stanu USA na transfer do Polski technologii związanych z satelitarnymi systemami obserwacji Ziemi. Tym samym wszedł w życie podpisany w grudniu 2003 r. kontrakt zawarty między Space Imaging a Techmexem na budowę stacji zarządzania satelitami.

Techmex kupuje od Space Imaging technologie, które mają posłużyć bielskiej firmie do rozwoju działalności związanej z systemami informacji przestrzennej. "Posiadanie tej technologii otwiera nam możliwość włączenia się w kontrakty dotyczące ochrony polskich granic, zarządzania kryzysowego czy monitoringu środowiska" - mówi Jacek Studencki, prezes zarządu Techmexu, do niedawna kojarzonego wyłącznie z dystrybucją produktów informatycznych.

Umowa zawarta z amerykańską firmą przewiduje, że na terenie Polski powstanie jedno z najnowocześniejszych na świecie centrów operacyjnych, umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć satelitarnych pochodzących z satelitów Ikonos, Radarsat i IRS. Koszt sprzętu i oprogramowania dostarczenia przez Space Imaging kompletu procedur związanych z uruchomieniem i eksploatacją ośrodka, a także zapewnienia serwisu i gwarancji wynosi 13,5 mln USD. Za tę cenę Amerykanie zgodzili się również przekazać Techmexowi archiwum obrazów terytorium Polski wykonanych z satelity Ikonos.

Współtworzone przez Techmex i Space Imaging Regionalne Centrum Operacyjne ma być jedynym tego typu ośrodkiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Do niedawna podobne rozwiązania były zarezerwowane wyłącznie do użytku wojska.

Polska z lotu ptaka

Widok z satelity Ikonos na Warszawską Starówkę

W latach 2001-2002 Techmex zainwestował ok. 20 mln zł w rozwój działalności związanej z cyfrowym pozyskiwaniem i przetwarzaniem obrazów przestrzennych. Firma liczy, że do zwrotu inwestycji przyczyni się udział w projektach w administracji związanych z tworzeniem systemów IACS i katastralnego, programem budowy autostrad i telekomunikacji (m.in. rozwój sieci UMTS).

W lutym 2003 r. Techmex zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na stworzenie satelitarnej mapy Polski (pisaliśmy o tym w CW 02/2003). Dotyczyła ona obszaru granic państwowych i fragmentu województwa zachodniopomorskiego (ok. 50 tys. km2). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy nr 1593/2000 wszystkie kraje Unii są zobowiązane do posiadania do końca 2004 r. ortofotomapy swojego kraju, jako podstawy Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), będącego integralną częścią IACS. Koszt opracowania ortofotomapy całej Polski został oszacowany przez ARiMR na 100 mln euro.

Space Imaging podpisał w kwietniu 2002 r. list intencyjny z ARiMR dotyczący budowy ortofotomapy Polski. Przewidywał on wykonanie testów jakości potwierdzających przydatność zdjęć satelitarnych systemu Ikonos do produkcji ortofotomapy. Satelita ten sfotografował w połowie 2003 r. kilka tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru Polski. Zdjęcia te zostały przetworzone przez TX Net, spółkę Grupy Techmex.


TOP 200