Polska weźmie udział w 5. Programie Ramowym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na początku sierpnia br. przekazało ambasadorowi Polski w Brukseli pismo przyjmujące zasady i warunki uczestnictwa Polski w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na początku sierpnia br. przekazało ambasadorowi Polski w Brukseli pismo przyjmujące zasady i warunki uczestnictwa Polski w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji. Z propozycją taką do naszego kraju wystąpiła Unia Europejska. Projekt decyzji zaakceptowała przez Rada Ministrów na posiedzeniu 22 lipca br.

W wyniku prowadzonych od 3 lat negocjacji uzyskaliśmy korzystne warunki przystąpienia do programu. Do najważniejszych - poza finansowymi - należy zaliczyć: pozyskanie środków na prowadzenie badań przez polskie środowisko naukowe, zwiększenie współpracy naukowej z krajami Unii i dostęp do wyników badań ponadnarodowych ośrodków badawczych.

Programy ramowe Unii Europejskiej są ustanawiane od 1984 r., a ich celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm z krajów Unii Europejskiej.


TOP 200