Polska nadal na japońskiej liście COCOM

Niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji w byłym ZSRR oraz niepokoje dotyczące stabilności kontroli nad bronią nuklearną sprawiają, że rząd Japonii nadal będzie realizował ustalenia paryskiego COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) w sprawie embarga na eksport najnowszych technologii - podała agencja Jiji Press.

Niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji w byłym ZSRR oraz niepokoje dotyczące stabilności kontroli nad bronią nuklearną sprawiają, że rząd Japonii nadal będzie realizował ustalenia paryskiego COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) w sprawie embarga na eksport najnowszych technologii - podała agencja Jiji Press. Restrykcje te obejmują nie tylko obszar obecnej Wspólnoty Niepodległych Państw, ale również Polski i Czecho - Słowacji. Polska pozostaje na liście embargowej, ponieważ nadal stacjonują u nas wojska sowieckie, Czecho - Słowacja - ze względu na groźbę "rewolty konserwatywnej". Cokolwiek to znaczy, taką motywację za japońską Jiji Press podaje IDG News Service.


TOP 200