Polska grupa robocza IPv6

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) proponuje powołanie otwartego forum Polskiej Grupy Roboczej IPv6, które będzie skupiać ośrodki naukowe, rządowe, przemysłowe, edukacyjne, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i użytkowników końcowych.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) proponuje powołanie otwartego forum Polskiej Grupy Roboczej IPv6, które będzie skupiać ośrodki naukowe, rządowe, przemysłowe, edukacyjne, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i użytkowników końcowych.

Głównym celem Grupy byłoby zebranie wszystkich stron zaangażowanych w rozwój IPv6 i pozyskanie nowych uczestników. Aktywność uczestników skupiałaby się wokół czterech zespołów zajmujących się: rozwojem infrastruktury sieciowej, zarządzaniem sieciami i bezpieczeństwem, wdrażaniem oraz rozwojem usług i aplikacji, a także edukacją i rozpowszechnianiem wyników. Podobne inicjatywy od kilku lat działają w krajach zachodnich.

Przypomnijmy, Internet Engineering Task Force pracuje nad protokołem IPv6 od 1992. Protokół używa 128-bitowego schematu adresowania i może obsłużyć właściwie nieograniczoną liczbę urządzeń funkcjonujących w Internecie.

Dla porównania protokół IPv4 może obsłużyć kilka miliardów urządzeń (używa 32-bitowego schematu adresowania).

Więcej na temat Polskiej Grupy Roboczej IPv6 można znaleźć na stroniehttp://www.ipv6.man.poznan.pl


TOP 200