Polska gotowa na Schengen

31 października br. ambasadorzy krajów Unii Europejskiej poinformowali, że kraje Europy Środkowej spełniają warunki wstępne niezbędne do wejścia do strefy Schengen.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych i morskich nastąpi 21 grudnia 2007 roku, a na granicach powietrznych 30 marca 2008 roku. Testy wykazały gotowość państw Europy Środkowej do uruchomienia systemu SIS1, który umożliwi wymianę informacji między organami odpowiedzialnymi za ochronę granic państw strefy. Dokument w sprawie rozszerzenia strefy Schengen zostanie przyjęty 8 listopada w Brukseli.


TOP 200