Polska dostarczyła Komisji Europejskiej plan naprawczy

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało dokumenty uzupełniające polski Plan Działań Naprawczych, które uwzględniają wszystkie uwagi KE dotyczące systemu zarządzania i kontroli nad projektami IT finansowanymi w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych w MSW.

Komisja postulowała m.in. wpisanie do planu dodatkowych mechanizmów określających minimalne standardy dla zespołów projektowych oraz struktur zarządczych w projektach, rozwinięcie i doprecyzowanie procedur antykorupcyjnych, bardziej rozbudowany monitoring projektów. Zadania zostaną zrealizowane przy wsparciu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Procedury UE przewidują, że odblokowanie płatności będzie możliwe najwcześniej we wrześniu.


TOP 200