Polska dołączyła do ERCIM

Utworzone przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski PLERCIM stało się 18. członkiem organizacji Europejskiego Konsorcjum Badawczego w Dziedzinie Informatyki i Matematyki ERCIM. Celem ERCIM jest wspieranie współpracy między członkami europejskiej społeczności naukowej w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz matematyki stosowanej, jak również zacieśnianie w tym zakresie współpracy nauki ze sferą biznesu. ERCIM jest też europejskim oddziałem koordynującym prace światowego konsorcjum W3C.

Utworzone przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski PLERCIM stało się 18. członkiem organizacji Europejskiego Konsorcjum Badawczego w Dziedzinie Informatyki i Matematyki ERCIM. Celem ERCIM jest wspieranie współpracy między członkami europejskiej społeczności naukowej w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz matematyki stosowanej, jak również zacieśnianie w tym zakresie współpracy nauki ze sferą biznesu. ERCIM jest też europejskim oddziałem koordynującym prace światowego konsorcjum W3C.

W opinii prof. Jerzego Tiuryna, kierownika PLERCIM "uczestnictwo w ERCIM powinno dać społeczności polskich matematyków i informatyków bodziec do wzmocnienia i rozwinięcia międzynarodowej współpracy". "Korzyści mogą być na kilku płaszczyznach: możliwość współpracy z najzdolniejszymi młodymi naukowcami odwiedzającymi polskie uczelnie, możliwość udziału w badaniach prowadzonych przez grupy badawcze ERCIM, czy też ułatwiony dostęp do międzynarodowych zespołów badawczych w ramach 7. Programu Ramowego" - dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200