Polska branża IT bardziej konkurencyjna

W najnowszym rankingu konkurencyjności branży informatycznej Polska uplasowała się w połowie stawki. Polską branżę ICT uznano za bardziej konkurencyjną niż przed dwoma laty. Poprawiły się m.in. warunki prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wzrosła liczba wydanych patentów.

Nie bez znaczenia dla konkurencyjności polskiej branży IT mają być również poczynione inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Osłabieniu uległa za to pozycja Polski w zakresie dostępności zasobów ludzkich. Zdaniem autorów badania jest to wynik zmniejszonego poziomu rekrutacji studentów na kierunki techniczne.

Na potrzeby tegorocznego zestawienia przeanalizowano szereg danych dotyczących 66 krajów, w tym 24 państwa należące do UE. W czołówce tegorocznego zestawienia znalazły się kolejno: Stany Zjednoczone (80,5 pkt.), Finlandia (71), Singapur *69,8), Szwecja (69,4) i Wlk. Brytania (68,1). Polska z wynikiem 44,6 punktów uplasowała się na 30 miejscu rankingu. Oznacza to awans o 5 pozycji względem ostatniego, sporządzonego w 2009 roku rankingu konkurencyjności branży ICT. "Jest to kolejny dobry sygnał pokazujący, że klimat w sektorze ICT jest lepszy. To również ważny sygnał, wpisujący się w szereg informacji o poprawiającej się atrakcyjności inwestycyjnej Polski" - mówił podczas konferencji prasowej prezentującej te wyniki wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Na 24 kraje objęte tegorocznym badaniem kraje Unii Europejskiej Polska zajęła 18 lokatę. Tegoroczne badanie nie objęło m.in. Cypru, Malty i Luksemburgu. W porównaniu z danymi za 2009 rok, największe wzrosty indeksu konkurencyjności branży informatycznej zanotowały odpowiednio: Malezja (awans o 11 miejsc), Indie (10 pozycji), a także Singapur (6) i Niemcy (5). Z kolei największe spadki zanotowały: Litwa, Rosja, Kazachstan i Estonia.

Badanie przeprowadzone przez agencję Economist Intelligence Unit i sponsorowane przez organizację Business Software Alliance przeprowadzono po raz czwarty. Ranking uwzględnia m.in. szereg wskaźników dotyczących obszarów gospodarki o kluczowym znaczeniu dla innowacyjności w branży IT. Pod uwagę brane jest 26 czynników uwzględniających m.in. ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, informacje dotyczące liczby studentów, w tym szczególnie studentów kierunków technicznych, uwarunkowania prawne związane m.in. z ochroną własności intelektualnej oraz szacunki dotyczące liczby wydanych patentów, a także środków publicznych i prywatnych przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe. Analizy bazują m.in. na szacunkach EIU, informacjach zebranych przez agencje badawcze, a także danych pochodzących ze źródeł państwowych.


TOP 200