Polska Wschodnia: Projekty wybrane w konkursach otrzymają ponad 640 mln zł

PARP przyznał fundusze m.in. na nowy sprzęt laboratoryjny dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czy też dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Przygotowane dla inwestorów nowe tereny inwestycyjne w Janowie Podlaskim i Specjalnej Stefie Ekonomicznej w Łukowie. Rozwój Centrów Obsługi Inwestora.

Te i pozostałych kilkadziesiąt projektów - które złożyły wnioski i zostały pozytywnie ocenione w dwóch konkursach przeprowadzonych w 2009 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej - otrzymają łącznie 640 mln zł.

Program Rozwój Polski Wschodniej to specjalny fundusz dla rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Większość projektów, które realizowane są z udziałem środków europejskich w tym programie to tzw. projekty indywidualne. Są to projekty, które szczególnie mocno przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i turystycznego regionów. Konkursy natomiast są organizowane wówczas, gdy podczas realizacji projektów indywidualnych pozostają wolne środki do wykorzystania.

Możliwość składania projektów w konkursie miały organizacje działające na rzecz rozwoju regionalnego, uczelnie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Projekty, jakie można było składać dotyczyć miały rozbudowy infrastruktury badawczej w uczelniach, przygotowania terenów inwestycyjnych a także tworzenia Centrów Obsługi Inwestora oraz wsparcia klastrów i projektów współpracy miedzy województwami. Wszystko w ramach dwóch działań programu: Wsparcie innowacji (działanie I.3) oraz Promocja i Współpraca (działanie I.4). Największe środki finansowe zostały przeznaczone na projekty badawczo - rozwojowe, gdzie najbardziej aktywną grupą okazały się uczelnie wyższe. Łącznie we wszystkich konkursach o dofinansowanie ubiegało się 61 projektów, z czego ostatecznie dofinansowanie otrzyma 46 projektów - 24 w działaniu Wsparcie innowacji oraz 19 w działaniu Promocja i Współpraca.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200