Polska Wschodnia: Projekty wybrane w konkursach otrzymają ponad 640 mln zł

Najliczniejszą grupę, która otrzymała dofinansowanie w tym działaniu stanowią projekty z województwa lubelskiego, szczególnie związane z rozbudową lub powstaniem nowych centrów badawczo - naukowych w takich uczelniach jak Uniwersytet Medyczny czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Projekt KUL jest największy jeśli chodzi o wartość dofinansowania. Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL otrzymała ponad 82 mln złotych, cały projekt będzie kosztował prawie 97 mln złotych. Natomiast Uniwersytet Medyczny realizuje aż trzy projekty konkursowe o łącznej wartości ponad 80 mln złotych. O potencjale uczelni lubelskich świadczy fakt, że wszystkie wymienione realizują również projekty z listy indywidualnej Programu Rozwój Polski Wschodniej. Warto jednak wspomnieć o innych projektach szkół wyższych, szczególnie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie dzięki kwocie ponad 10 mln złotych dofinansowania uczelnia zmodernizuje bazę naukową. Łącznie udzielone dofinansowanie sięga 567 mln złotych, z tego podpisano już umowy na kwotę ponad 436 mln złotych.

Drugi konkurs odbywał się w ramach działania Promocja i Współpraca (działanie I.4).Wnioski można było składać w ramach trzech obszarów: Stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, Tworzenie i rozwój klastrów oraz Tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Założeniem konkursu było nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z kilku województw Polski Wschodniej. Dzięki dofinansowaniu powstanie sieć współpracy istniejących Centrów Obsługi Inwestora, które mają za zadanie pozyskać inwestorów krajowych i zagranicznych do regionów Polski Wschodniej. Łącznie dofinansowanie sięga 27,6 mln złotych na dwa projekty realizowane przez PAIiZ oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry z Bielin, województwo świętokrzyskie. Projekt Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych jest spójny z innym projektem, który Agencja również będzie realizować, a mianowicie Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności regionów Polski Wschodniej dla zagranicznych inwestorów.

O dofinansowanie na rozwój klastrów ubiegało się 16 projektów, z czego 12 zostało zaakceptowanych i otrzyma łącznie dofinansowanie sięgające 42 mln złotych. Jednym z ciekawych projektów klastrowych jest klaster informatyczny Polski Wschodniej, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Grupa otrzyma ok. 3,5 mln złotych na rozwój.

Projekty związane z tworzeniem polityki rozwoju regionalnego miały na celu nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi kilku województw Polski Wschodniej. Samorządy zgłosiły w konkursie 6 projektów, z czego 5 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 mln złotych. Wniosek, który uzyskał najwyższe oceny to projekt Gminy Narol, który zakłada współpracę gminy z miastem Zwierzyniec.


TOP 200