Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Wiele wskazuje na to, że Nowy Rok przyniesie przeszło 2 tys. działających w Polsce firm informatycznych i telekomunikacyjnych własną organizację, tworzoną z myślą o reprezentacji i ochronie ich interesów. Przynajmniej takie są zamierzenia członków Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych SRSO, którzy 9 grudnia, na spotkaniu w Warszawie powołali grupę inicjatywną, przygotowującą zebranie założycielskie Polskiej Izby Informatycznej i Telekomunikacyjnej PIIT, planowane na styczeń 1993 r.

Wiele wskazuje na to, że Nowy Rok przyniesie przeszło 2 tys. działających w Polsce firm informatycznych i telekomunikacyjnych własną organizację, tworzoną z myślą o reprezentacji i ochronie ich interesów. Przynajmniej takie są zamierzenia członków Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych SRSO, którzy 9 grudnia, na spotkaniu w Warszawie powołali grupę inicjatywną, przygotowującą zebranie założycielskie Polskiej Izby Informatycznej i Telekomunikacyjnej PIIT, planowane na styczeń 1993 r.

Deklarację udziału w organizacji złożyły m.in. firmy: Bull, ICL, Siemens Nixdorf, PC-Ark, , , IBM, Digital, Soft-Tronik, ATM i Telekomunikacja Polska SA. Inicjatywa powołania Izby cieszy się poparciem Ministra Łączności, Ministra ds. Promocji Przedsiębiorczości oraz Biura ds. Informatyki URM.

Do głównych zadań PIIT należeć będzie również: kreowanie popytu na zastosowanie informatyki i telekomunikacji we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego; udzielanie pomocy firmom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, prawnych i marketingowych; aktywność w sferze ochrony praw autorskich i licencji; działalność szkoleniowa; a także przygotowywanie analiz i opracowań nt. polskiego rynku informatycznego i telekomunikacyjnego. Przewidziane jest także uruchomienie przy Izbie - Centrum Promocji Informacji i Telekomunikacji, Kancelarii Prawnej i Biura Notarialnego Tele-informatyki oraz Agencji Marketingu i Badań Rynku.

Nowa izba przemysłowo-handlowa stanowić będzie istotne uzupełnienie organizacji już działających w środowisku polskich informatyków, a mianowicie (wg kolejności powstawania): Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych i Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania.

Koordynatorem grupy inicjatywnej, której pierwsze spotkanie wyznaczono na 21 grudnia, został wiceprezes SRSO - Wacław Iszkowski.


TOP 200