Polscy seniorzy w świecie cyfrowych finansów

Tak jak wszyscy, również seniorzy stoją na progu rewolucji cyfrowej, która obejmuje też transakcje finansowe. Powstało ciekawe badanie, które stara się odpowiedzieć na pytanie, jak ta grupa społeczna odnajduje się w nowej rzeczywistości.

Foto: Georg Arthur Pflueger/Unsplash

Raport „Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy” został zrealizowany w ramach działań SeniorHub, Instytutu Polityki Senioralnej ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030. Stara się on znaleźć odpowiedzi na pytanie jak w procesie cyfryzacji usług finansowych znajdują się obecnie seniorzy oraz czy mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i nowoczesnych usług oraz jak te usługi akceptują. Badaczki, dr Badowska i dr Golec, zrealizowały badanie ankietowe wśród ponad 500 respondentów wieku 60+.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w roku 2019 liczba Polaków wynosiła 38,38 mln mieszkańców, z czego osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 25,3%, zaś w roku 2050, odsetek osób w wieku 60 lat i więcej stanowić będzie 40,4% (GUS, 2021a). Okazuje się, że wśród seniorów z nabytymi kompetencjami cyfrowymi większość nadąża za zmianami technologicznymi, a popyt na cyfrowe narzędzia do zarządzania finansami może w tej grupie znacząco wzrosnąć.

Zobacz również:

  • Kubernetes – więcej korzyści i więcej wyzwań
  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Firmy w Polsce wydają na transformację cyfrową do 5 proc. rocznych przychodów

Wciąż kilkaset tysięcy konsumentów 60+ obawia się korzystać lub nie radzi sobie z obsługą aplikacji i serwisów. Natomiast liczba seniorów wciąż „niecyfrowych”, nieufnych wobec Internetu, to aż 6 milionów osób, spośród których wielu można przekonać do wejścia w cyfrowy świat poprzez edukację – przede wszystkim unaocznienie realnych benefitów, jakie przynieść może korzystanie z sieci w różnych obszarach.

Aż 87% respondentów 60+, zarówno cyfrowych jak i nie cyfrowych, korzysta z usług instytucji finansowych, z czego 62% respondentów korzysta z usług więcej niż jednej instytucji finansowej. Sytuacja, w której osoby starsze nie dysponowały kontem, czy nie zawierały umów kredytowych dotyczy już niemal wyłącznie osób sędziwych.

Niestety, produkty cyfrowe, projektowane z myślą o młodszym użytkowniku, sprawiają wielu osobom 60+ sporo problemów. Jedynie 33% osób 60+ uważa, że cyfrowa oferta instytucji finansowych jest odpowiednio dopasowana do ich potrzeb. Aż 42% seniorów ma neutralne zdanie na temat tej oferty.

Z opracowania wynika jasno, że liczbę osób 60+ korzystających z narzędzi cyfrowych można realnie znacząco zwiększyć, przy czym drogą budowania popytu na te narzędzia musi być edukacja poprzez doświadczenie. Seniorzy niekorzystający z sieci po prostu nie rozumieją korzyści, np. w zakresie oszczędności czasu i pieniędzy, jakie może im przynieść internet. Obie grupy stanowią dziś wyzwanie dla instytucji finansowych, a także z sektora edukacji przynależnego do domeny publicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200