Półprzewodniki 8% w górę

Mimo zastoju w branży PC, rynek półprzewodników zaczyna odżywać. Wzrost w III kw. wynika ze zwiększającego się popytu na układy obsługujące komunikację bezprzewodową.

Z danych przedstawionych przez SIA (Semiconductor Industry Association) wynika, że tylko w październiku przychody tej branży wyniosły 12,3 mld USD, co oznacza 20,6-proc. wzrost w stosunku rocznym. W okresie trzech pierwszych kwartałów roku, co jest uznawane przez SAI za najlepszy wskaźnik, sprzedaż zwiększyła się o 8,2%. Motorem rynku były układy dla urządzeń bezprzewodowych. Mimo spadku w sektorze PC, sprzedaż pamięci DRAM wzrosła o 12,8%, procesorów o 4,6%, a układów peryferyjnych o 12%.

Sprzedaż półprzewodników na rynku amerykańskim osiągnęła wartość 2,6 mld USD, co oznacza 8-proc. wzrost w porównaniu z III kw. 2001 r. W Europie rynek wzrósł o 10,6% do 2,3 mld USD. Największą dynamikę wzrostu (39%) zanotowano w Azji, gdzie sprzedaż półprzewodników zamknęła się kwotą 4,5 mld USD.

Zobacz również:


TOP 200