Polpager - NOKIA MBS ALPHA

Od niedawna w Polsce można korzystać z systemu Polpager, który umożliwia przekazywanie posiadaczowi kieszonkowego odbiornika wiadomości cyfrowych z każdego telefonu w Polsce i na świecie.

Od niedawna w Polsce można korzystać z systemu Polpager, który umożliwia przekazywanie posiadaczowi kieszonkowego odbiornika wiadomości cyfrowych z każdego telefonu w Polsce i na świecie.

Dotychczas firma Polpager Co. Ltd., która wspólnie z Telekomunikacją Polską SA stworzyła Ogólnopolski System Przywoławczy Polpager, oferowała odbiornik NOKIA MBS 88p, do którego można przekazywać wiadomość zakodowaną w postaci cyfr lub numer telefonu, pod który należy dzwonić. Obecnie firma oferuje nowy typ odbiornika przywoławczego NOKIA MBS ALPHA, który posiada również możliwość odbierania informacji tekstowych. Odbiornik jest wyposażony w 32- pozycyjny wyświetlacz alfanumeryczny, który umożliwia odebranie i zapamiętanie czternastu 28-mio znakowych lub czterech 68-mio znakowych informacji nadanych przy użyciu: aparatu telefonicznego wyposażonego w klawiaturę, na której obok cyfr widnieją również litery; komputera osobistego przez modem telefoniczny; teleksu lub telefaksu; każdego aparatu telefonicznego poprzez centralę ręczną (operatora). Odbiornik wraz z , przydziałem jednorazowo 1 numeru kosztuje 7790 tys. zł; zryczałtowany abonament miesięczny - 200 tys. zł.


TOP 200