Polkomtel weźmie pożyczkę

Operator sieci komórkowej Plus GSM uzyska 500 mln zł pożyczki udzielonej przez jego akcjonariuszy. Decyzja ta została podjęta w poniedziałek na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. ...

Operator sieci komórkowej Plus GSM uzyska 500 mln zł pożyczki udzielonej przez jego akcjonariuszy. Decyzja ta została podjęta w poniedziałek na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Firmy udzielą pożyczki w wysokości proporcjonalnej do wielkości swoich udziałów.

Znaczną część z pozyskanych tą drogą środków Polkomtel przeznaczy na spłatę licencji na UMTS, którą firma otrzymała w zeszłym roku.

Zobacz również:

Akcjonariuszami Polkomtel SA są PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź SA, Vodafone, Tele Danmark, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Węglokoks SA, Tel-Energo SA i TelBank SA.


TOP 200