Polkomtel podwyższył kapitał akcyjny

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel SA (Plus GSM) podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki o 400 mln zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel SA (Plus GSM) podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki o 400 mln zł. Odbędzie się ono w drodze emisji 4 mln akcji. Po podwyższeniu wartość kapitału akcyjnego osiągnie 1,5 mld zł. Akcje nowej emisji zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki w proporcji do ich dotychczasowego udziału w kapitale akcyjnym.

Fundusze zdobyte dzięki podwyższeniu kapitału pozwolą m.in. na wprowadzenie nowych usług, zwłaszcza związanych z transmisją danych, i zwiększenie pojemności sieci poprzez wprowadzenie dwuzakresowej (900 i 1800 MHz) technologii świadczenia usług.


TOP 200