Polkomtel podał wyniki za trzy kwartały

W ciągu 9 miesięcy zysk netto firmy wzrósł czterokrotnie do 246 mln zł. Przychody operatora sieci Plus GSM wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł rok wcześniej).

Polkomtel osiągnął po trzech kwartałach 2001 r. zysk netto w wysokości 246 mln zł, prawie cztery razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (65,5 mln zł). Przychody firmy w tym okresie wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł).

Na lepsze wyniki wpływ miał wzrost liczby abonentów i 148 proc. przyrost dochodów z usług dodatkowych, w tym głównie opartych na komunikatach SMS. Z usług sieci Plus GSM korzysta obecnie 3,2 mln abonentów (2,1 mln rok wcześniej), z tego ok. 1,3 mln osób to klienci systemu prepaid - Simplus.

Zobacz również:

  • Raport o stanie cyfrowej bankowości
  • IFS z sukcesem zakończył 2020
  • Google wyda 2,1 mld dol. na budynek biurowy w Nowym Jorku

W III kwartale średni miesięczny przychód na abonenta(ARPU) wyniosł ok. 119 zł i był niższy o 19,4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (147,3 zł).

Na koniec 2001 r. liczba abonentów Polkomtela ma osiągnąć 3,5 mln. Przychody firmy w 2001 r. wyniosą 4,2 mld zł, a zysk netto 500 mln zł.W tym roku Polkomtel zainwestował już w rozbudowę sieci 633 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200