Polkomtel i TP SA podpisały umowę o wzajemnych rozliczeniach

Po ponad dwóch latach negocjacji, Polkomtel SA (Plus GSM) i Telekomunikacja Polska SA (TP SA) podpisały kompleksową umowę o współpracy i wzajemnych rozliczeniach. Została ona zawarta na czas obowiązywania koncesji sieci Plus GSM (do 2011 r.). W połowie grudnia 1998 r. podobną umowę TP SA podpisała z Polską Telefonią Cyfrową (Era GSM).

Po ponad dwóch latach negocjacji, Polkomtel SA (Plus GSM) i Telekomunikacja Polska SA (TP SA) podpisały kompleksową umowę o współpracy i wzajemnych rozliczeniach. Została ona zawarta na czas obowiązywania koncesji sieci Plus GSM (do 2011 r.). W połowie grudnia 1998 r. podobną umowę TP SA podpisała z Polską Telefonią Cyfrową (Era GSM).

Konflikt, trwający do początku działania sieci Plus GSM, dotyczył drażliwego tematu wzajemnych rozliczeń z tytułu połączeń między abonentami obu sieci, głównie opłat za rozmowy przychodzące do sieci danego operatora. Wartość wzajemnych rozliczeń operatorów komórkowych z TP SA szacowana jest na kilkadziesiąt mln USD miesięcznie.

TP SA i Polkomtel ustaliły, że zasady i stawki rozliczeń pomiędzy operatorami za ruch krajowy i międzynarodowy oraz opłaty za łącza dzierżawione od narodowego operatora pozostaną na poziomie wyznaczonym przez Ministra Łączności z 22 maja 1997 r. i będą obowiązywały przez rok od podpisania umowy. Następnie mogą ulec zmianie w wyniku ich renegocjacji.

Na podstawie dokumentów Europejskiego Instytutu Standaryzacji Telekomunikacji (ETSI) zdefiniowano pojęcia związane z zasadami współpracy technicznej między operatorami. Na mocy umowy strony będą również współpracowały w zakresie problematyki roku 2000. Od grudnia ub.r. nad tym problemem pracuje wspólny zespół Telekomunikacji Polskiej i Polskiej Telefonii Cyfrowej.