Polkomtel będzie wdrażał Platformę Analityczną SAS

SAS Institute wygrał przetarg na Platformę Analityczną w Polkomtel S.A.

Głównym celem wdrożenia ma być udoskonalenie procesu podejmowania decyzji poprzez dostarczenie użytkownikom biznesowym środowiska, które pomoże im szybciej rozpoznawać i reagować na zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym. Wybrane rozwiązanie zostanie zastosowane w szczególności do analizy zachowań klientów, badania konkurencyjności oferowanych produktów, usług i taryf, wsparcia procesu utrzymania klientów oraz planowania i monitorowania wykonania budżetu.

Platforma Analityczna SAS oparta jest o rozwiązanie SAS Intelligence Platform, które w ramach centralnie zarządzanego środowiska analitycznego dostarcza narzędzi dedykowanych dla analityków, jak również umożliwia użytkownikom biznesowym dostęp do danych przechowywanych w różnych formatach i systemach baz danych z poziomu powszechnie wykorzystywanych narzędzi biurowych. Wdrożenie obejmuje kompleksową obsługę Polkomtela w zakresie utrzymania, administracji oraz szkoleń użytkowników.


TOP 200