Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument określa działania i cele w zakresie rozwoju SI w Polsce w różnych perspektywach czasowych.

"Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” to zestaw wytycznych związanych z adaptacją i wsparciem rozwoju technologii sztucznej inteligencji, opracowany przez międzyresortowy zespół ekspertów. Ma być uzupełnieniem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i określa działania i cele dla Polski w zakresie SI w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Działania te zostały podzielone na sześć obszarów. W pierwszym, „Sztuczna inteligencja i społeczeństwo”, opisane zostały działania, mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Zobacz również:

  • Chiny wydrukują zaporę wodną z wykorzystaniem drukarki 3D
  • SI wesprze zadanie debugowania kodu

Drugi obszar, „Sztuczna inteligencja i innowacyjne firmy”, dotyczy wsparcia polskich przedsiębiorstw rozwijających tę technologię, na przykład tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju oraz współpracy start up-ów z rządem.

W obszarze „Sztuczna inteligencja i nauka” określono zasady wsparcia środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w dziedzinie SI, a w obszarze „Edukacja” – opisano działania podejmowane na różnych poziomach kształcenia, od podstawowego po akademickie. Wskazano m.in. programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii i granty edukacyjne.

W zakresie „Sztuczna inteligencja i współpraca międzynarodowa” mieszczą się działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej. Ostatni obszar „AI i sektor publiczny” jest poświęcony wsparciu administracji publicznej w realizacji zamówień na rzecz SI jak również lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Jak przekonuje minister cyfryzacji, marek Zagórski, dokument uwzględnia międzynarodowy, prawny techniczno-organizacyjny oraz etyczny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji.

„Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji”
– mówił szef resortu w oficjalnym komunikacie.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” określa wymagania i warunki zastosowania Si zarówno na etapie projektowania rozwiązań, jak i badania i rozwój, wdrożenia, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. Dokument przewiduje także utworzenie w strukturach rządowych centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji. Celem ośrodka będzie monitorowanie wdrożenia polityki w Polsce, koordynacja działań partnerów i rozproszonych źródeł finansowania (te mogą pochodzić z budżetu państwa, programów pomocowych UE czy funduszy inwestycyjnych).

Długie konsultacje

Pierwsza wersja ”Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” została opublikowana w sierpniu 2019 r. i skierowana do konsultacji publicznych i prekonsultacji rządowych.

„Dla kraju takiego jak Polska włączenie się w rozwój AI i gospodarki algorytmicznej oraz wsparcie wysiłków UE aby stać się liderem światowym „Trustworthy AI” – godnej zaufania sztucznej inteligencji - jest wielką szansą rozwojową, ale jednocześnie dużym wyzwaniem” – czytamy w dokumencie. „Jeśli Polska ma skutecznie uniknąć pułapki średniego dochodu, tworzenie innowacji wartości dodanej musi uwzględniać zastosowania i rozwiązania sztucznej inteligencji. Może być ona napędem naszej gospodarki. Sztuczna inteligencja coraz intensywniej będzie wykorzystywać dane i ludzkie talenty a w coraz mniejszym stopniu czynniki produkcji znane dotychczas z epoki przemysłowej” – pisali analitycy.

Teraz dokument zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Ma on zostać przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na przełomie września i października 2020 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200