Politechnika Warszawska ze scentralizowanymi danymi kadrowo-płacowymi

Zakończyło się wdrożenie systemu SAP w obszarze HR na Politechnice Warszawskiej realizowane przez firmę Quercus. to pierwsze wdrożenie spełniające potrzeby szkolnictwa wyższego.

Wdrożenie objęło rejestrację czasu pracy nauczycieli w systemie przez ok. 200 użytkowników i rozliczanie wynagrodzeń na projekty wraz z dokonywaniem przelewów z kont bankowych.

Wdrożenie zrealizowano w ciągu siedmiu miesięcy. Projekt obejmował całość procesów zatrudniania, naliczenia i rozliczenia wynagrodzeń, świadczeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych. Wdrożenie obejmowało obszary, takie jak: kadry (HR-PA), czas pracy (HR-PT), płace (HR-PY), finanse w zakresie potrzebnym do zaksięgowania listy płac. System SAP HR pozwolił na scentralizowanie danych kadrowo-płacowych z kilku aplikacji do jednej bazy.

System automatycznie rozlicza składniki wynagrodzenia po wykonaniu oceny czasu pracy. W ramach wdrożenia opracowano mechanizm naliczania limitu urlopu wypoczynkowego zgodnego z kartą nauczyciela. SAP został zintegrowany z systemem POLON - systemem informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce, stanowiącym globalną bazę danych o jednostkach naukowych i nauce polskiej.


TOP 200