Politechnika Krakowska: więcej danych w szkielecie

Głównym celem modernizacji sieci komputerowej Politechniki Krakowskiej w campusie uczelnianym przy ul. Warszawskiej było stworzenie szkieletu sieci opartego na technologii Gigabit Ethernet. Zmiany te miały zapewnić możliwość szybkiego transferu dużej ilości danych pomiędzy pracownikami instytutów a komputerami dużej mocy umiejscowionych w ACK Cyfronet sieci MAN.

Głównym celem modernizacji sieci komputerowej Politechniki Krakowskiej w campusie uczelnianym przy ul. Warszawskiej było stworzenie szkieletu sieci opartego na technologii Gigabit Ethernet. Zmiany te miały zapewnić możliwość szybkiego transferu dużej ilości danych pomiędzy pracownikami instytutów a komputerami dużej mocy umiejscowionych w ACK Cyfronet sieci MAN.

Cały szkielet sieci gigabitowej został zrealizowany w topologii gwiazdy. Urządzeniem, które spełnia rolę punktu centralnego, jest przełącznik AT-9816GB firmy Allied Telesyn. Przełącznik ten jest wyposażony w 16 gniazd gigabitowych, w które można włożyć dowolne interfejsy GBIC. Jako że odległość między punktem centralnym a węzłami uniemożliwiała zastosowanie innego medium transmisji jak światłowód, połączenia te zrealizowano poprzez jednomodowe łącza optyczne z pełną szybkością 1000 Mb/s.

W budynkach instytutów, w których znajdowały się węzły sieci gigabitowej, umieszczono przełączniki Rapier firmy Allied Telesyn. Urządzenia te posiadają 24 porty 10/100 Mb/s oraz dwa gigabitowe gniazda uplink, w których zamontowano interfejsy zapewniające łączność z węzłem centralnym.

Politechnika Krakowska: więcej danych w szkielecie

Gigabit Ethernet na Politechnice Krakowskiej

Warstwa dostępu użytkowników końcowych została zrealizowana przez lokalne sieci instytutowe.

Dzięki wysokiej wydajność przełączania w warstwie drugiej i trzeciej przełącznik AT-9816GB umożliwia pracę w wysoko obciążonych punktach koncentracji ruchu. W sieci uczelnianej gwarantuje odpowiednią przepustowość od strony dostępu do sieci ACK Cyfronet, przez którą realizowany jest dostęp do Internetu, oraz wysokowydajnych stacji dużej mocy obliczeniowej. Sprawdza się on doskonale również od strony poszczególnych węzłów sieci kampusowej umieszczonych w budynkach instytutów uczelnianych.

Dodatkową zaletą zastosowanych urządzeń była możliwość skonfigurowania zabezpieczeń dla lokalnych użytkowników poprzez zastosowanie na przełączniku centralnym AT-9816GB oraz przełącznikach Rapier odpowiednich polityk bezpieczeństwa. Zrealizowane one zostały poprzez odpowiednie ustawienia reguł na zaporze w tych urządzeniach, przez co określono dostęp użytkowników do poszczególnych zasobów sieci.

Dzięki obsłudze przez te urządzenia takich protokołów jak Spannig Tree, RSTP oraz funkcji tworzenia sieci VLAN przebieg wdrożenia nie stwarzał problemów, podobnie jak sama obsługa sieci. Dodatkowa możliwość pracy przełączników w roli routerów może zostać w przyszłości wykorzystana do rozbudowy szkieletu gigabitowego o dalsze węzły. Ważną zaletą zastosowanych przełączników gigabitowych firmy Allied Telesyn jest też możliwość bezpiecznego zarządzania tymi urządzeniami.

Kolejnym krokiem rozbudowy sieci gigabitowej Politechniki Krakowskiej będzie rozbudowa o drugą gwiazdę - do pięciu budynków uczelni, tym razem już przy wykorzystaniu routingu OSPF.


TOP 200