Polisy Hestii przez sieć

Od października br. Hestia zamierza rozpocząć sprzedaż przez Internet wybranych polis ubezpieczeniowych.

Od października br. Hestia zamierza rozpocząć sprzedaż przez Internet wybranych polis ubezpieczeniowych.

W Internetowej Agencji Ubezpieczeniowej (IAU) Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Hestia SA będzie można za pośrednictwem serwera WWW i karty kredytowej dokonać zakupu niektórych polis ubezpieczeniowych - nieruchomości oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Według przedstawicieli kierownictwa czwartej co do wielkości firmy ubezpieczeniowej w Polsce, koszt uruchomienia serwisu wyniósł 50 tys. USD.

Bez agenta

Dane ubezpieczającego będą zabezpieczone przez oprogramowanie szyfrujące amerykańskiej firmy VeriSign. Po ustaleniu warunków, okresu ubezpieczenia, wysokości składki oraz usług dodatkowych, klient otrzymuje treść polisy, która trafia do ubezpieczyciela. Sprawdza on zgodność danych i numerów kart, po czym wysyła tradycyjną pocztą polisę w dwóch egzemplarzach do podpisania przez klienta. Ostateczne potwierdzenie zawarcia umowy następuje po odesłaniu podpisanego dokumentu do agencji ubezpieczeniowej.

Oferta internetowej sprzedaży ubezpieczeń ma być sukcesywnie rozszerzana o nowe produkty. Na serwerze znaleźć się mają także narzędzia umożliwiające dokonywanie symulacji kalkulacji składek, w tym ubezpieczeń na życie. „Ze względu na specyfikę sprzedaży ubezpieczeń, ich oferta zostanie ograniczona do prostych polis, nie wymagających ingerencji agenta, który musiałby wytłumaczyć klientowi różnice między poszczególnymi opcjami oraz korzyści, które mogą one mu przynieść. Wprowadzimy też ograniczenia wartości ubezpieczanej przez Internet nieruchomości” - wyjaśnia Waldemar Kwaśnik z sopockiej firmy DC Informatyka Telekomunikacja Sp. z o.o., odpowiedzialny za stworzenie serwisu dla Hestii.

Przy tworzeniu IAU nie korzystano z dostępnych na rynku aplikacji, lecz firma stworzyła własną aplikację komunikującą się z bazą danych SQL Server Microsoftu „Powodem był fakt, że sprzedawane tego typu systemy służą głównie do obsługi prostych magazynów i nie są odpowiednie do sprzedaży polis” - tłumaczy Waldemar Kwaśnik. Za pomocą tego samego serwera WWW każdy z agentów Hestii będzie mógł także otrzymać dostęp do bazy danych z informacjami dotyczącymi np. taryf. Za pośrednictwem poczty elektronicznej będą oni mogli także otrzymać zlecenia. Towarzystwo nie wyposaży ich jednak w komputery.

Ubezpieczanie młodych

„W Polsce bardzo obiecującą grupą odbiorców, którzy będą w przyszłości korzystać z naszych usług, to pokolenie, które obecnie dorasta i które jest już zaznajomione z narzędziami komputerowymi i możliwościami, jakie daje Internet. Nie liczymy, że od razu wiele osób zdecyduje się, by za pomocą tego medium ubezpieczać się u nas. Chcieliśmy jednak zaoferować tę usługę jako pierwsi. Sądzimy, że warto inwestować w Internet już teraz” - stwierdził Wojciech Fułek z Hestii SA.

Prognozy dotyczące sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem Internetu wskazują, że do roku 2010, na najbardziej rozwiniętym rynku amerykańskim, ok. 2% operacji zawarcia umowy z ubezpieczycielem dokonywanych będzie tą drogą. Z uwagi na wyeliminowanie zbędnych kosztów administracji i możliwość samodzielnego dokonywania przez klienta symulacji składek, może to być znaczący kanał dystrybucji także dla ubezpieczeń na życie.

Wspomaganie ubezpieczeń

Obok projektu IAU w Hestii realizowane jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Insurance 3000, wspomagającego zarządzanie danymi ubezpieczeniowymi. Według informacji Hestii, wdrożenie dobiega końca. Dzięki pakietowi firmy Siemens-Nixdorf w każdym oddziale dostępne będą informacje na temat ubezpieczeń oraz baza klientów, polis i odszkodowań. Ma to umożliwić dokonywanie dokładnych analiz produktów i taryf, a dzięki temu pozwoli na tworzenie bardziej atrakcyjnych propozycji dla klientów. Insurance 3000 zostanie udostępniony wszystkim agentom Hestii, za jego pomocą będą oni dokonywać rozliczeń z towarzystwem.


TOP 200