Polish Phonesat otrzymała koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Polish Phonesat, spółka zależna w 93% od Elektrimu, otrzymała koncesję Ministra Łączności na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenie na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej na terenie całego kraju. Koncesja została wydana na 15 lat.

Polish Phonesat, spółka zależna w 93% od Elektrimu, otrzymała koncesję Ministra Łączności na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenie na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej na terenie całego kraju. Koncesja została wydana na 15 lat.

Dzięki koncesji Polish Phonesat będzie mogła świadczyć usługi transmisji danych, również międzynarodowej, oferować dostęp do Internetu abonentom publicznych sieci telefonicznych oraz dzierżawę łączy telekomunikacyjnych.


TOP 200