Policz ukryte koszty chmury

Środowisko cloud computing umożliwia rozliczanie faktycznego używania zasobów. Nie dotyczy to jednak kosztów pośrednio związanych z wykorzystaniem chmury.

Policz ukryte koszty chmury
Eksperci zajmujący się infrastrukturą firmową uważają, że usługi cloud computing są już na tyle zaawansowane, że stanowią jeden z równoprawnych modeli eksploatacji aplikacji w firmach, przynosząc znane korzyści. Wśród nich najczęściej wymienia się większą elastyczność oraz sprawność biznesową przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie firmy do korzystania z takich usług, a także sam proces migracji do nich niosą ze sobą dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić przy planowaniu przedsięwzięcia. Wpływają one na końcowy wynik finansowy związany z opłacalnością procesu migracji.

Przenoszenie i składowanie danych

Składowanie danych w chmurze publicznej wymaga ich przeniesienia do dostawcy, co się wiąże z koniecznością ponoszenia stałych nakładów związanych z przechowywaniem. Opłaty te są często pomijane w początkowych analizach, a mogą być to kwoty liczone w tysiącach dolarów. Pierwszym składnikiem dodatkowych kosztów jest opłata za transfer. Niektórzy operatorzy naliczają opłaty za pobierane i wysyłane dane. Biorąc pod uwagę radykalny wzrost liczby danych przechowywanych w firmach, składowanie informacji w chmurze będzie powodować znaczące koszty, płatne co miesiąc.

Zobacz również:

  • MODIVO S.A. wybiera Oracle Cloud
  • W niemieckim Jülich uruchomiono pierwszy w regionie komercyjny komputer kwantowy o europejskim dostępie
  • 16 innowacji w chmurze, którym nie sposób się oprzeć

Drugim składnikiem są opłaty za zarządzanie zasobami w chmurze. Przy małej skali wdrożenia koszt ten nie występuje, ale w miarę wzrostu zasobów niezbędnych do obsługi dużego obciążenia pojawia się konieczność zarządzania takimi instancjami i aplikacjami, a w ślad za nią wymóg uiszczania stosownych opłat. Przy obliczaniu opłacalności przedsięwzięcia dodatkowe koszty związane z przechowywaniem danych mogą uzasadniać zrealizowanie tego samego zadania w modelu chmury prywatnej. Dzieje się tak w przypadku długoterminowego przechowywania danych. W amerykańskiej firmie WhitePages koszty składowania w środowisku usługowym (weryfikowane u ośmiu dostawców) były od trzech do czterech razy wyższe niż przy składowaniu ich w firmowym środowisku IT, w wewnętrznej prywatnej chmurze.

Integracja aplikacji od różnych dostawców

Migracja do usług w modelu cloud wiąże się niekiedy z koniecznością integracji aplikacji pomiędzy chmurami. Jeśli nie ma gotowych narzędzi do tego celu, zadanie jest trudne i tworzy dodatkowe koszty. Firma Pacific Coast Building Products planowała przejście do aplikacji w modelu cloud, ale dodatkowe koszty związane z integracją postawiły pod znakiem zapytania opłacalność całego przedsięwzięcia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200