Policz ukryte koszty chmury

Przedsiębiorstwo miało zamiar korzystać z poczty elektronicznej Microsoft Exchange i planowało zintegrowanie jej z wykorzystywanymi usługami poczty głosowej Cisco Unity Unified Messaging. Integracja miała objąć usuwanie wiadomości ze skrzynki poczty głosowej po doręczeniu wiadomości pocztą elektroniczną. Taka integracja, chociaż możliwa technicznie, nie była dostępna w modelu usługowym. Opracowanie jej samodzielnie byłoby kosztowne, a zamówienie odpowiednich narzędzi integracji między chmurami przez dostawcę zewnętrznego - jeszcze droższe. Przedsiębiorstwo korzysta z takiej integracji, gdy eksploatuje obie aplikacje wewnątrz firmy, zatem przeniesienie usług do chmury wiązałoby się albo z dodatkowym wydatkiem związanym z integracją, albo z rezygnacją z już posiadanej opcji.

Kosztowny okres próbny

Programy pilotażowe, w których dostawca nie pobiera opłat za usługę, również mogą być pułapką powodującą koszty. Przyczyną może być konstrukcja umowy, w której darmowe testy przechodzą automatycznie w płatne usługi przy bardzo krótkim terminie testów, który nie wystarcza do sprawdzenia przydatności dostępnej usługi. Należy także uwzględnić koszty uruchomienia usługi. Klienci często wybierają usługi, które charakteryzują się niskimi kosztami utrzymania, ale nie widzą kosztów uruchomienia, wdrożenia niezbędnych narzędzi i integracji. W przypadku usług związanych z pocztą elektroniczną opłaty te mogą dochodzić nawet do 30 USD za konto.

Zobacz również:

 • Rośnie zapotrzebowanie na wsparcie ekspertów od chmury
 • Ochrona punktów końcowych – pora na chmurę
 • Chmura – zaufanie rośnie, rezerwa pozostaje
 • Niezbędne modyfikacje

  Koszty migracji do środowiska cloud computing mogą być o wiele wyższe, jeśli aplikacja musi być zmodyfikowana pod kątem wykorzystania opcji właściwych temu środowisku, takich jak obsługa wielu procesorów, dużej ilości pamięci, korzystanie z pamięci podręcznej oraz szybkich zasobów storage przydzielanych w miarę potrzeb. Jeśli aplikacja, taka jak system ERP, nie została napisana pod kątem elastycznego i skalowalnego środowiska, przystosowanie jej do pracy w chmurze będzie bardzo kosztowne. Dopiero po wprowadzeniu odpowiednich zmian można uzyskać wzrost wydajności i lepszą skalowalność w środowisku chmury, ale koszty tych zmian są wysokie.

  Koszty spoza działu

  Dyrektorzy IT mogą napotkać dodatkowy problem wynikający z różnych sposobów rozliczania kosztów. Po przeniesieniu do chmury publicznej w koszt związany z wynajmem infrastruktury oraz aplikacji są już wliczone opłaty za media czy obsługę pomieszczeń. Jeśli w przyjętej w organizacji metodzie rozliczeń koszty takie są pokrywane z budżetu spoza działu IT (klasyczne w polskich firmach rozliczanie energii elektrycznej dla IT w dziale kosztów administracyjnych budynku), migracja do środowiska usługowego poskutkuje radykalnym wzrostem kosztów w IT.

  Na podstawie: "Preparing for the real costs of cloud computing", Bob Violino, Computerworld 5 XII 2011.


  TOP 200