Policyjne bazy danych

Nie wiadomo - cieszyć się, czy martwić. Dla szarego użytkownika dróg publicznych, lepiej nie znaleźć się w komputerowych rejestrach policyjnych. Z drugiej jednak strony - gdy szaremu użytkownikowi skradną samochód, to lepiej żeby policja miała jego numery w swoich rejestrach. Wówczas złodziej ma mniejsze szanse przemycić dorobek jego życia, np. za wschodnią granicę. Mimo tej embiwalencji, fakt pozostaje faktem, że policja coraz bardziej się komputeryzuje i szkoli na najnowocześniejszym sprzęcie, co zwiększa jej szanse w walce z coraz bardziej rozwijającą się przestępczością.

Nie wiadomo - cieszyć się, czy martwić. Dla szarego użytkownika dróg publicznych, lepiej nie znaleźć się w komputerowych rejestrach policyjnych. Z drugiej jednak strony - gdy szaremu użytkownikowi skradną samochód, to lepiej żeby policja miała jego numery w swoich rejestrach. Wówczas złodziej ma mniejsze szanse przemycić dorobek jego życia, np. za wschodnią granicę. Mimo tej embiwalencji, fakt pozostaje faktem, że policja coraz bardziej się komputeryzuje i szkoli na najnowocześniejszym sprzęcie, co zwiększa jej szanse w walce z coraz bardziej rozwijającą się przestępczością.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie k/Warszawy, w dniach 6-7 grudnia 1993 r. odbyło się seminarium nt. systemów zarządzania bazami danych. Jego celem było przedstawienie aktualnych tendencji w rozwoju baz danych oraz zapoznanie uczestników z najnowocześniejszymi produktami czołowych firm w tej dziedzinie na świecie.

Seminarium składało się z dwóch części: prezentacyjnej i teoretycznej. W pierwszej części uczestnikom seminarium przeanalizowano 6 najbardziej popularnych systemów sieciowych przez firmowych ekspertów. W drugiej części, prof. Stanisław Waligórski przedstawił kilkudziesięciu uczestnikom seminarium problemy związane z projektowaniem i eksploatacją systemów baz danych. W jednej i drugiej części seminarium nie zabrakło czasu na dyskusję. Został on maksymalnie wykorzystany, co świadczyło o żywym zainteresowaniu tematami. Wytknięto wszystkie niedoskonałości poszczególnych systemów, mimo iż były to takie produkty jak: Interbase, Informix, Ingres, Oracle, Progres i Sybase. Świadczyło to o wysokim poziomie zaawansowania komputerowego seminarzystów. Znakomitą ich większość stanowili przedstawiciele wydziałów informatycznych Komend Wojewódzkich Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Byli również przedstawiciele Urzędu Ochrony Państwa, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Służb Ochrony Pogranicza i pełnomocnicy wojewodów ds. informatyki.

Kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki w Centrum Szkolenia Komputerowego Policji w Legionowie, komisarza Gustawa Pietrzyka zapytałem o powód zgromadzenia tak wielu różnorodnych służb. Oto jego odpowiedź:

"Służby te na co dzień powinny współpracować na terenie swoich województw i wspólnie korzystać z baz danych. Do tej pory nie zawsze tak się dzieje, co nie sprzyja wykrywalności przestępstw. Tego rodzaju seminaria, jak to w Legionowie, mają sprzyjać integracji wszystkich informatyków pracujących na terenie poszczególnych województw i poprawiać ich efekty pracy. Poza tym, musimy oszczędzać na kosztach szkolenia. Im więcej udziałowców w szkoleniu, tym jednostkowy koszt jest niższy. W tym przypadku - wykładowcami byli autoryzowani przedstawiciele firm komputerowych, dla których możliwość prezentacji swoich produktów była formą ich reklamy. Dlatego też koszty tego seminarium nie obciążyły zbyt naszego budżetu. Od strony organizacyjnej uzyskaliśmy dużą pomoc od znanej w Polsce szkoły komputerowej Multitrade z Warszawy.

Ponieważ seminarium - w opinii wszystkich uczestników - było bardzo udane, organizatorzy zapowiedzieli następne za 3-4 miesiące. Jego przedmiot ma być uzgodniony w najbliższym czasie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200