Policja za 10 milionów

O połowę zmniejszył się informatyczny budżet policji. Z dostępnych środków będzie sfinansowane pilotażowe uruchomienie intranetu.

O połowę zmniejszył się informatyczny budżet policji. Z dostępnych środków będzie sfinansowane pilotażowe uruchomienie intranetu.

Biuro na zakupach

Na potrzeby intranetu policja zakupi w tym roku - w drodze przetargu nieograniczonego - 12-14 dużych serwerów intelowskich. Część środków będzie przeznaczona na szyfratory Omnisec, sprzedawane przez nowosądeckiego Optimusa. Ponadto już w kwietniu br. Biuro Informatyki przygotuje specyfikację techniczną policyjnego intranetu, dla budowy którego zostanie w drodze przetargu wybrana zewnętrzna firma. W tym roku wyjaśni się też los przetargu na stanowiska dowodzenia, który został unieważniony w roku ubiegłym.

Policja będzie dysponować w tym roku o ponad połowę mniejszym budżetem na inwestycje i eksploatację systemów informatycznych. Przy opracowaniu zadań na ten rok, Biuro Informatyki Komendy Głównej Policji uznało za najważniejsze rozpoczęcie prac nad budową policyjnego intranetu, modernizację sieci PSTD (Policyjna Sieć Transmisji Danych), a także szyfrowanie danych i "personifikację" użytkowników w systemie.

Dla potrzeb policyjnego intranetu będzie uruchomiony jeden, zamiast planowanych 14, węzeł dostępowy. Połączenie wszystkich komend wojewódzkich będzie możliwe, kiedy zostanie zmodernizowana sieć PSTD, tak aby szybkość transmisji wynosiła co najmniej 128 Kb/s. Jak twierdzi Maciej Kotarski, zastępca dyrektora BI KGP, obecnie używane modemy analogowe nie pozwalają na zwiększenie szybkości transmisji, mimo że już teraz policja ma dostęp do łączy dzierżawionych. "Problem tkwi w wyposażeniu węzłów dostępowych, które stopniowo modernizuje Biuro Łączności KGP. Wyposażenie jednego węzła w urządzenia cyfrowe kosztuje ok. 1 mln zł" - wyjaśnia Maciej Kotarski. Kosztowna jest też dzierżawa łączy od Telekomunikacji Polskiej SA, za którą Biuro Łączności płaci ok. 27 mln zł rocznie.

Przeszkodą w uruchomieniu szybkiej transmisji danych są także obecnie wykorzystywane szyfratory, które wspólnie z poznańską Teletrą na potrzeby policji dostarczył Urząd Ochrony Państwa. Szyfratory Lambda ograniczają prędkość przesyłania danych do 19,2 Kb/s. W tym roku BI KGP planuje zakup szwajcarskich urządzeń szyfrujących Omnisec, na które homologację UOP otrzymał nowosądecki Optimus SA.

"Intranet ruszy jednocześnie we wszystkich komendach wojewódzkich" - twierdzi Sławomir Wikło, zastępca dyrektora BI KGP. Jak poinformował, co najmniej jedna stacja robocza w komendzie będzie włączona do policyjnego intranetu. Dzięki nowej sieci wszystkie istotne dla pracy policji informacje będą udostępniane z przeglądarki WWW. W zamierzeniach intranet ma objąć komisariaty tzw. I i II kategorii. Uruchomienie intranetu sprawi również, że policyjną siecią będą przesyłane informacje tajne.

Jak zapowiada Maciej Kotarski, do 2,5 tys. terminali wyposażonych już w urządzenia kontroli dostępu dołączy w tym roku 1,7 tys. kolejnych. "Terminale i komputery PC chronione przed niepowołanym dostępem będą mieli przede wszystkim policjanci z pionów podstawowych, czyli kryminalistyki bądź wydziału przestępczości gospodarczej" - wyjaśnia Maciej Kotarski.

Część środków policja przeznaczy także na inwestycje w komendach "starych" województw, które mają być uwzględnione w nowym podziale administracyjnym kraju. Jak stwierdził Zbigniew Chwaliński, dyrektor BI KGP, nie będzie natomiast inwestycji na informatykę w powiatach i pozostałych województwach.


TOP 200