Policja będzie szybciej szukać

Oracle stworzy nowy system IT i interfejs, który stanie się centralnym punktem dostępu do policyjnych baz danych.

Oracle stworzy nowy system IT i interfejs, który stanie się centralnym punktem dostępu do policyjnych .

Ma też usprawnić wyszukiwanie zawartych w nich informacji. Zapytania zadawane z poziomu Systemu Poszukiwawczego Policji (SPP) kierowane będą do baz danych działających w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz systemów PESEL, CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), baz unijnych SIS (Schengen Information System) i VIS (Visa Information System). Policjanci będą mieli także dostęp m.in. do systemu Straży Granicznej, więziennictwa i REGON.

Generalnym wykonawcą systemu jest . W projekcie będzie uczestniczyć także HP. Firma ta dostarczy serwery na potrzeby policyjnej "wyszukiwarki" oraz do rozbudowy platformy, na której działa KSIP (również stworzony w technologii Oracle). Do budowy SPP wykorzystane zostaną m.in. Oracle Application Server 10g, Oracle BPEL Process Manager i moduł Business Activity Monitoring. Dostęp po stronie klienta realizowany będzie przez przeglądarkę. Projekt przewiduje także możliwość dostępu do SPP przez telefon komórkowy i palmtop. Testy gotowego rozwiązania mają się rozpocząć pod koniec marca 2007 r.


TOP 200