Policja będzie szybciej szukać

Oracle stworzy nowy system informatyczny i interfejs, który stanie się centralnym punktem dostępu do policyjnych baz danych i usprawni wyszukiwanie zawartych w nich informacji.

Zapytania zadawane z poziomu Systemu Poszukiwawczego Policji (SPP) kierowane będą do baz danych działających w ramach systemów KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji), SIS (Schengen Information System), VIS (Visa Information System), PESEL/CEL (Centralna Ewidencja Ludności), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) oraz kilku innych - m.in. systemu Straży Granicznej, więziennictwa oraz REGON.

Generalnym wykonawcą systemu jest . W projekcie będzie uczestniczyć także HP. Firma ta dostarczy serwery na potrzeby policyjnej wyszukiwarki oraz rozbudowy platformy na jakiej działa system KSIP (który również zbudowano w technologii Oracle).

Do budowy SPP wykorzystane zostaną m.in. Oracle Application Server 10g, Oracle BPEL Process Manager, a także moduł Business Activity Monitoring (BAM). Dostęp po stronie klienta (uprawnionych służb) realizowany będzie przez przeglądarke internetową. Projekt przewiduje także możliwość dostępu do SPP przez telefon komórkowy czy palmtop.

Wdrożenie SPP już trwa. Testy gotowego rozwiązania maja się rozpocząć pod koniec marca 2007 r.