Policja będzie budować "szynę" komunikacyjną z obywatelami

Na stronach Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można znaleźć informacje o przetargu na budowę ogólnokrajowej platformy e-Usług, stanowiącej uniwersalną szynę komunikacyjną policji. Ma ona zapewnić sprawną wymianę informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy policją a jej otoczeniem.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorców". Projekt ten jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy komunikacyjnej oraz e-Usług, w oparciu o już istniejące komponenty Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) oraz dostarczony przez zamawiającego sprzęt i oprogramowanie standardowe (policyjny system ZSODE bazuje na oprogramowaniu standardowym IBM Lotus Notes/Domino). W ocenie oferentów szczególny nacisk będzie kładziony na wcześniejsze doświadczenie we wdrożeniach IBM Lotus Notes/Domino.

Wdrożony w skali całej organizacji elektroniczny obieg dokumentów usprawni przepływ informacji oraz szybkie dotarcie do wiedzy niezbędnej w codziennej pracy (tworzenie wirtualnych środowisk pracy grupowej, takich jak: e-learning oraz tele- i wideo- konferencje).

Ponadto wymagane jest wykonanie e-usług policji: e-pozwolenie na broń, e-licencje, e-skarga oraz e-zażalenie, e-zbywanie majątku, e-zamówienia publiczne, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych oraz narzędzi dostępnych na platformie ePUAP.

Termin składania ofert mija 15.06.2010 r.

Więcej informacji:

Budowa i wdrożenie ogólnokrajowej platformy e-Usług stanowiącej uniwersalną szynę komunikacyjną Policji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200