Polak w zarządzie europejskiej centrali Hewlett-Packard

Jacek Levernes, dotychczas kierujący działalnością działu HP Global Business Services w regionie EMEA dołączył do zarządu HP Europe. Według przedstawicieli koncernu HP nominacja potwierdza strategiczne znaczenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej i centrów usług biznesowych dla rozwoju koncernu na świecie.

Jako członek zarządu europejskiej centrali koncernu HP Jacek Levernes będzie uczestniczył m.in. w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem działalności Hewlett-Packard w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Jacek Levernes będzie łączył nowe obowiązki z pełnioną od 2009 roku funkcją wiceprezesa działu usług biznesowych HP na region EMEA. Wcześniej Jacek Levernes piastował m.in. stanowisko prezesa wrocławskiego centrum biznesowego HP. Od dwóch lat jest on również prezesem Zarządu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce.

Zdaniem przedstawicieli koncernu Hewlett-Packard obecność Jacka Levernesa w zarządzie HP Europa potwierdza kluczową rolę nowoczesnych usług biznesowych w strategii firmy. "Centra nowoczesnych usług biznesowych to jednostki usprawniające procesy biznesowe i optymalizujące koszty działania całej firmy. Optymalizacja biznesu odgrywa kluczową rolę w strategiach współczesnych korporacji. Często mamy jednak do czynienia z podejściem globalnym, nieuwzględniającym specyfiki i wymagań poszczególnych regionów - stąd potrzeba wzmocnienia funkcji wspierających biznes HP w Europie" - twierdzi Jacek Levernes. Przedstawiciele kierownictwa koncernu podkreślają również, że Europa Środkowo-Wschodnia odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w rozwoju działalności firmy. Działalność w tym regionie jest też źródłem coraz większych przychodów HP. Roczne przychody HP z działalności na rynkach regionu EMEA sięgają ok. 40 mld USD. Stanowi to ok. jednej trzeciej ogólnych obrotów amerykańskiego koncernu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200