Połączone kosztorysy

Firmy zajmujące się produkcją oprogramowania kosztorysującego - Koel-Agimag, Chandney Software i Alatus - utworzyły Grupę Athenasoft sp. z o.o. Nawiązanie współpracy między trzema, dotychczas rywalizującymi ze sobą, producentami ma na celu połączenie sił i zmniejszenie nakładów na działania, jakie firmy podejmowały indywidualnie.

Firmy zajmujące się produkcją oprogramowania kosztorysującego - Koel-Agimag, Chandney Software i Alatus - utworzyły Grupę Athenasoft sp. z o.o. Nawiązanie współpracy między trzema, dotychczas rywalizującymi ze sobą, producentami ma na celu połączenie sił i zmniejszenie nakładów na działania, jakie firmy podejmowały indywidualnie.

Z pełną ofertą swoich produktów do spółki weszły Koel-Agimag i Alatus, natomiast Chandney zaoferowała jedynie program Winbud. Ostatnia z tych firm ma najmniejsze udziały w nowej spółce. Pierwszym etapem współpracy będzie stworzenie wspólnych narzędzi dla programów kosztorysujących, oferowanych przez firmy, co w efekcie ma doprowadzić do wypracowania jednego standardu. W przyszłości ma wpłynąć na produkcję nowych, wspólnie opracowanych programów (typu pakiet "Office dla budownictwa"). Spółka planuje utworzyć także własny dział usług informatycznych. Poza programami do kosztorysowania, Athenasoft oferuje m.in. programy do harmonogramowania prac inwestycyjnych, graficznego zarządzania przedsięwzięciami oraz finansowo-księgowe.

Rozpoczęcie działalności spółki zaplanowano na marzec br. W ciągu 2 lat ma ona przekształcić się w spółkę akcyjną, natomiast za 4 lata planowany jest debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200