Połączenie Object Vision z bazami danych za pomocą SQL

Firma Borland inwestuje w swój bardzo oryginalny produkt jakim jest program Object Vision, który powstał na początku 1991 r.

Firma Borland inwestuje w swój bardzo oryginalny produkt jakim jest program Object Vision, który powstał na początku 1991 r. Obecnie zaczęto rozprowadzać jego wersję 2.0. Przy użyciu tego programu można tworzyć aplikacje w środowisku Windows będące przeważnie programami typu forms (forms - formularze). Aplikacje takie wykorzystuje się w zastosowaniach biurowych - pierwszorzędną ich zaletą jest korzystanie z baz danych w formatach dBase czy Paradox -przy użyciu połączenia (link) aplikacji z bazą danych. Tworzenie aplikacji następuje bez napisania jednej linijki kodu, a przy pomocy tzw. programowania obrazowego (Visual Programming). Utworzony w ten sposób formularz składa się z pól, które mogą posiadać różne uwarunkowania utworzone przy użyciu drzew decyzyjnych (Decision Trees). Tworzenie takich drzew oraz późniejsze korzystanie z raz już utworzonych, jest również bardzo proste. Do ObjectVision dodane są ponadto mechanizmy DDE i OLE co znaczy że dane mogą być wymieniane między ObjectVision, a innymi aplikacjami (np. arkuszem kalkulacyjnym) wyposażonymi w te mechanizmy. Najnowszym dodatkiem do ObjectVision jest program ObjectVision SQL Connection (SQL - Structured Querry Language - strukturalny język zapytań) zapewniający bardzo łatwy dostęp do baz danych przy użyciu SQL Server, Sybase SQL i DB2-Gateway. Niestety jego cena odstrasza chętnych - ObjectVision kosztuje ok. 100 - 150 USD ObjectVision SQL Connection - 795 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200