Połączenie Integrity Solutions Sp. z o.o. i eOpen Sp. z o.o

W styczniu br. Integrity Solutions Sp. z o.o. i eOpen Sp. z o.o. podpisały umowę o połączeniu. Połączenie odbyło się poprzez wymianę udziałów. Dotychczasowi właściciele eOpen stali się wspólnikami Integrity Solutions (łącznie objęli 18 proc. udziałów spółki, 82 proc. jest w rękach dotychczasowych udziałowców, w tym 51 proc. ma Altkom Akademia).

Rozmowy o fuzji rozpoczęto w listopadzie ub.r., proces połączenia został sfinalizowany 21 stycznia br. W skład zarządu nowej spółki weszli: prezes Grzegorz Brol (dotychczasowy prezes Integrity Solutions) i wiceprezes Artur Kozłowski (dotąd prezes eOpen).

Nowa firma będzie działać pod marką Integrity Partners i będzie się koncentrować na trzech strategicznych filarach: chmura, bezpieczeństwo i infrastruktura IT. „Nazwa Integrity Partners dobrze oddaje charakter i filozofię firmy powstałej z połączenia dwóch partnerów, wyznających te same wartości: otwartości, szczerości i rzetelności.

Zobacz również:

  • Australijskie firmy skarżą się na wolny internet i brak specjalistów IT
  • Fuzja skandynawskich firm IT

Klientami firmy będą jak dotychczas duże i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Integrity Partners zamierza silnie rozwijać się na rynku MSP, dzięki synergii w ramach Grupy Altkom. „Działalność biznesowa będzie prowadzona w ramach jednej firmy pod marką Integrity Partners. Dotyczy to również współpracy z dotychczasowymi Klientami eOpen, za wyjątkiem umów długoterminowych, które będą zrealizowane do końca w ramach spółki eOpen - nadal istniejącej w tym celu w ramach grupy” – potwierdza Artur Kozłowski.


TOP 200