Połączenie Ethernet z FDDI

Firma Penril Datacomm Network rozpoczyna produkcję mostków (bridge) BRX 5810, które umożliwiają połączenie sieci Ethernet z siecią FDDI w niedostrzegalny dla użytkownika, przezroczysty sposób bez potrzeby instalowania adaptera FDDI.

Firma Penril Datacomm Network rozpoczyna produkcję mostków (bridge) BRX 5810, które umożliwiają połączenie sieci Ethernet z siecią FDDI w niedostrzegalny dla użytkownika, przezroczysty sposób bez potrzeby instalowania adaptera FDDI.

Mostek wyposażony w jeden port Ethernetu i jeden podwójny port FDDI, umożliwia podłączenie sieci Ethernet do odległej o maks. 37 km sieci FDDI. Komunikacja odbywa się w całkowicie przezroczysty dla systemu sieciowego sposób. Szybkość transmisji danych wynosi 500 tys. pakietów/s, a ich filtrowanie odbywa się z szybkością 14,800 pakietów/s.

BRX 5810 kosztuje 11,995 USD, a wersja sprzęgająca dwie sieci Ethernet z siecią FDDI kosztować ma o 1500 USD więcej i będzie dostępna na rynku pod koniec tego roku.


TOP 200