Połączeni bankierzy

Na targach Softbank po raz pierwszy zaprezentuje się jako grupa kapitałowa. Pod koniec 1998 roku ten producent systemów bankowych zakupił większościowe udziały w siedmiu spółkach informatycznych zajmujących się produkcją oprogramowania dla instytucji finansowych (czterech dawnych ośrodkach obliczeniowych Narodowego Banku Polskiego oraz Sawan-Softnet, Novum i Saba)

Na targach Softbank po raz pierwszy zaprezentuje się jako grupa kapitałowa. Pod koniec 1998 roku ten producent systemów bankowych zakupił większościowe udziały w siedmiu spółkach informatycznych zajmujących się produkcją oprogramowania dla instytucji finansowych (czterech dawnych ośrodkach obliczeniowych Narodowego Banku Polskiego oraz Sawan-Softnet, Novum i Saba)

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, na stoisku mają być prezentowane także systemy firm, wchodzących w skład grupy. Dwie z nich - Novum i Saba - pokażą oprogramowanie dla banków spółdzielczych. Novum posiada w swojej ofercie system do obsługi banku Novum-Bank, jak również systemy bankowości elektronicznej. Saba oferuje natomiast System Autoryzacji Banku "SABA" i Elektroniczny Terminal Rozliczeń Międzybankowych "ETER". Oferta Sawan-Softnet będzie dotyczyła systemów wspomagających sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną (np. dla Narodowego Banku Polskiego) i hurtowni danych.

Na stoisku Softbank zaprezentuje ponadto kilka wprowadzonych niedawno do oferty produktów. Pierwszym z nich będzie system NetBank WEB. Jest on częścią sprzedawanej już aplikacji typu home banking - NetBank, ale przeznaczony do obsługi klientów przez Internet. Przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej będą oni mogli uzyskać dostęp do informacji o stanie i historii rachunku. Będą mogli tą drogą zlecać również wykonywanie przelewów. Klient uzyskuje dostęp do systemu centralnego stale połączonego z oddziałowymi systemami bankowymi, co pozwala na pracę w czasie rzeczywistym. Bezpieczeństwo systemu zostało zapewnione za pomocą mechanizmów szyfrowania i autoryzacji, takich jak protokół SSL, klucze szyfrujące RSA i hasła użytkowników.

Swoją targową premierę będzie miał także zintegrowany system bankowy Diamond przeznaczony dla małych i średnich banków pracujących na platformie Windows NT. Polska wersja programu powstała przy współpracy z angielskim producentem Global Financial System.

Softbank pokaże również system Smart pozwalający zautomatyzować proces uzgadniania rozliczeń i wyszukiwania niezgodności operacji finansowych prowadzonych przez banki. Smart przyjmuje i przetwarza komunikaty sieci SWIFT oraz systemów CREST, EBS i Reuters 2000. Oprogramowanie to składa się z modułów, które mogą współpracować w ramach zintegrowanego systemu lub działać niezależnie od niego. Poszczególne części systemu obsługują m.in. uzgodnienia na rachunkach Nostro i Vostro, jak również uzgodnienia rozliczeń transakcji obrotu papierami wartościowymi.