Polacy w San Francisco

Prokom i Trax uczestniczą w pracach nad projektem San Francisco, rozwijanym przez IBM.

Prokom i Trax uczestniczą w pracach nad projektem San Francisco, rozwijanym przez IBM.

Zielonogórska firma Trax i gdyński Prokom Software Systems współpracują z IBM nad projektem San Francisco, którego celem jest opracowanie ram aplikacyjnych (frameworks) - zintegrowanego zestawu obiektów. Mają one ułatwić tworzenie aplikacji przeznaczonych dla biznesu.

Twórcy i doradcy

W projekcie uczestniczy kilkadziesiąt firm z całego świata. IBM podzielił współpracujące firmy na dwie grupy - grupę referencyjną i grupę doradczą. Pierwsza z nich - Reference Group - ma prawo zgłaszania propozycji dotyczących projektu. Druga, Advisory Group propozycje te jeszcze raz analizuje i zatwierdza, oceniając jednocześnie ich przydatność w konkretnych rozwiązaniach. Trax od dwóch lat znajduje się w gronie 11 firm należących do Reference Group. Prokom, który dołączył do prac nad projektem pod koniec ub.r., należy do grupy doradczej, zrzeszającej obecnie ponad 30 firm.

"IBM nigdy nam nie powiedział dlaczego zostaliśmy wybrani do współpracy" - mówi Zygmunt Mazurkiewicz, dyrektor zielonogórskiego Traxa. Jego zdaniem, prawdopodobnie zaważyło doświadczenie przy tworzeniu aplikacji na platformę AS/400 w językach obiektowych. "Około 90% aplikacji dla tej platformy jest napisanych przy wykorzystaniu narzędzi starszej generacji. Nie bez znaczenia również było to, że jako pierwsza polska firma byliśmy członkiem Object Managment Group (OMG)" -twierdzi dyrektor Traxa.

Przedstawiciele Prokomu, największego polskiego producenta oprogramowania, uważają natomiast, że ich firma została wybrana przez IBM ze względu na swoją pozycję w naszym regionie.

Współpraca z gigantem

Inicjatorem projektu San Francisco było centrum IBM w amerykańskim Rochester, zajmujące się wcześniej rozwijaniem produktów z rodziny AS/400. Obecnie część prac wykonywana jest też w niemieckiej miejscowości Boeblingen, gdzie powstaje najwyższa obiektowa warstwa modułów San Francisco. IBM Polska nie bierze udziału w pracach nad projektem.

Przedstawiciele firm regularnie, co kilka tygodni spotykają się i omawiają propozycje dotyczące projektu. Każda z firm współpracujących z IBM ma swojego opiekuna. W Traxie, w ciągu dwóch lat, w pracach nad projektem wzięło udział 10 osób. W Prokomie specjalnie powołano czteroosobowy zespół. Koszt uczestnictwa w programie pokrywany jest przez firmy. Dyrektor Traxa twierdzi, że do tej pory pochłonęły ok. 1 mln zł. "Uczestnictwo w programie należy traktować jako inwestycję, dzięki której wcześniej będziemy mieli dostęp do nowej technologii" - dodaje.

Co dalej?

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, Prokom rozważa możliwość wykorzystania technologii San Francisco w swoim oprogramowaniu finansowo-księgowym i w systemie do zarządzania przedsiębiorstwem. W tym celu gdyńska firma planuje powołanie specjalnego zespołu, który miałby zająć się oceną przedsięwzięcia.

Moduły San Francisco będą wykorzystywane również przez programistów Traxa.

Zielonogórska firma jest już w posiadaniu pierwszej dostępnej wersji kodu, która została rozprowadzona wśród firm najbliżej współpracujących z IBM. Pierwszy publicznie dostępny kod San Francisco ma być dostępny najwcześniej w poł. br.

Zdaniem przedstawicieli obu polskich firm, San Francisco to zupełnie nowa technologia, która zmieni metody tworzenia aplikacji biznesowych. "Fachowcy twierdzą, że korzystanie z tego środowiska wymaga ok. dwóch lat. Trzeba zmienić sposób myślenia, porzucić stare nawyki, nabyć doświadczenia" - mówi Zygmunt Mazurkiewicz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200