PolCert wydaje certyfikaty

Stworzony przez E-Telbank ośrodek certyfikacji PolCert 15 listopada br. rozpoczął publiczne świadczenie usług certyfikacyjnych.

Stworzony przez E-Telbank ośrodek certyfikacji PolCert 15 listopada br. rozpoczął publiczne świadczenie usług certyfikacyjnych.

Tego dnia uruchomiona została internetowa witryna www.polcert.pl, która udostępnia certyfikaty osobiste PolCert 1 i PolCert 2, oraz certyfikaty dla serwisów internetowych PolCert Serwery WWW.

Bezpłatne certyfikaty PolCert 1, przeznaczone do zastosowań testowych i prezentacyjnych, były już udostępniane przez PolCert od sierpnia. Nie są one przeznaczone do zastosowań komercyjnych, a ponieważ nie dokonuje się przy nich weryfikacji osoby ubiegającej się o certyfikat (weryfikowany jest tylko adres poczty elektronicznej), to gwarantują one jedynie autentyczność skrzynki pocztowej nadawcy poczty elektronicznej.

Udostępnione teraz certyfikaty osobiste PolCert 2 umożliwiają bezpieczne przesyłanie dokumentów za pośrednictwem sieci komputerowych, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, a także zapewniają możliwość korzystania z prawnie skutecznego podpisu elektronicznego. Certyfikaty Osobiste PolCert 2 są wykorzystywane do realizacji usługi bezpieczna poczta elektroniczna, która zapewnia uwierzytelnienie, integralność i poufność przesyłanych informacji. Zastosowaniem tych certyfikatów są transakcje o niewielkiej wartości i niskim poziomie ryzyka, zakupy w sklepach internetowych, zabezpieczanie poczty elektronicznej wykorzystywanej dla celów prywatnych i służbowych. Okres ważności certyfikatu PolCert 2 wynosi 1 rok, a cena to 50 zł (bez VAT). Odpowiedzialność E-Telbanku za szkody i straty powstałe w wyniku błędu weryfikacji tożsamości ubiegającego się o certyfikat PolCert 2 jest ograniczona do wysokości 2500 euro.

Certyfikaty PolCert Serwery WWW są wykorzystywane do realizacji usługi "bezpieczny serwer", która zapewnia wiarygodność serwisów WWW. W połączeniu z protokołem Secure Sockets Layer (SSL) umożliwia bezpieczne komunikowanie się między serwerem a klientem. Zastosowanie to: elektroniczna wymiana danych, a w szczególności takie jej dziedziny jak: bankowość elektroniczna, handel elektroniczny informatyczne usługi on-line.

Niebawem E-Telbank udostępni do celów komercyjnych certyfikaty osobiste PolCert 3 i 3 PRO o najwyższym poziomie wiarygodności. Certyfikaty te, ważne 1 rok, kosztują 180 zł (bez VAT), a odpowiedzialność E-Telbanku sięga kwoty 37500 euro. Dostępne mają też być certyfikaty PolCert Obiekty, służące do bezpiecznego dystrybuowania oprogramowania w Internecie.

E-Telbank Spółka z o.o., utworzona przez Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA, prowadzi działalność związaną z budowaną w Polsce Infrastrukturą Kluczy Publicznych (PKI) oraz udostępnianiem kanałów dystrybucji dla usług elektronicznego obrotu finansowego. W ramach działalności certyfikacyjnej spółka uzyskała akredytację belgijskiej firmy GlobalSign, oficjalnego dostawcy certyfikatów dla Komisji Unii Europejskiej.


TOP 200