Pół kroku z przodu

Malkom zamierza kontynuować działalność na rynku dużych systemów teletransmisyjnych, gdyż - według firmy - nie ma na nim wielkiej konkurencji

Malkom zamierza kontynuować działalność na rynku dużych systemów teletransmisyjnych, gdyż - według firmy - nie ma na nim wielkiej konkurencji.

Warszawski Malkom powstał pod koniec 1989 r. Oprócz instalacji systemu Unix na PC zajął się rozwojem własnego QR, działającego pod kontrolą systemu SCO Unix, a później również DOS i Windows.

Rządowe początki

Oprogramowanie biurowe pakietu QR m.in. QR Tekst, QR Plan czy QR Mail, znalazło zastosowanie w instytucjach rządowych, policji, służbach meteorologicznych, zakładach energetycznych i Zarządzie Lasów Państwowych. "Obecnie nadal sprzedajemy oprogramowanie QR na platformy Unix i Windows. Jego znaczenie jako pakietu biurowego spadło, gdyż nie byliśmy w stanie wytrzymać konkurencji z Microsoftem. Stworzone oprogramowanie stało się bazą do opracowania specjalizowanych aplikacji obsługujących wymianę informacji w sieci komputerowej" - mówi Zbigniew Malicki, prezes Malkomu.

W roku 1994 Malkom zdecydował się na wykorzystywanie serwerów Hewlett-Packard i systemu HP-UX, tworząc własne oprogramowanie klienta poczty HP OpenMail. "Opanowaliśmy technologię ekranu i klienta pocztowego. Był to punkt wyjścia do tworzenia specjalizowanych zastosowań systemu poczty elektronicznej" - mówi Zbigniew Malicki. Malkom wykonał system dystrybucji map synoptycznych, informacji o sytuacji hydrologicznej i prognoz meteorologicznych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, automatycznie aktualizowanych i udostępnianych na serwerze WWW.

Niedawno stworzono również system informacji graficznej dla policji. Za pomocą tego systemu dystrybuowane są graficzne odwzorowania różnych obiektów, m.in. zdjęcia osób zaginionych, nie zidentyfikowanych i poszukiwanych przestępców wraz z dołączonymi informacjami o nich. W system wbudowano mechanizmy umożliwiające automatyczne porównywanie cech obiektów i poszukiwanie zależności, a także autoryzację dostępu do poszczególnych danych.

Ograniczona konkurencja

"W dobie sieci intra- i internetowych większość firm używa popularnych przeglądarek WWW, które nie zawsze umożliwiają optymalne korzystanie z informacji tekstowej i graficznej przekazywanej przez sieć. Rozwiązaniem problemu słabych łączy są specjalizowane zastosowania poczty elektronicznej i serwerów WWW" - stwierdza Zbigniew Malicki.

Malkom zamierza kontynuować dotychczasową działalność na rynku systemów teletransmisji, prowadząc projekty uwzględniające zarówno konfigurację dużych serwerów i budowę sieci rozległych, jak i autorskie oprogramowanie wspierające zarządzanie bazami danych, przepływem informacji i rozwiązaniami typu firewall.

Zdaniem prezesa Malkomu, firma działa w obszarze niewielkiej konkurencji, a jej rozwiązania są na tyle zaawansowane i poszukiwane, że zbędne są jakiekolwiek działania marketingowe. "Klienci, którzy wiedzą, czego chcą, sami się zgłaszają do nas" - konkluduje Zbigniew Malicki.


TOP 200