Pokonać SPAM

Metoda ta jest szczególnie efektywna w blokowaniu spamu wysyłanego automatycznie. Jednak jest uważana za zbyt restrykcyjną, umożliwia bowiem odrzucenie legalnej przesyłki tylko z tego powodu, że była wysyłana przez osobę, która nie mogła odpowiedzieć na wezwanie.

Postępowanie ze spamem

Postępowanie ze spamem po jego identyfikacji jest kolejnym ważnym mechanizmem filtrów antyspamowych. Podstawowe działania mogą polegać na etykietowaniu spamu poprzez dodawanie ciągu znaków do wiersza "TEMAT" (np. SPAM) lub nagłówka do wiadomości (np. "X-SPAM: yes"). Klient pocztowy może przechwytywać i usuwać etykietowane wiadomości lub segregować w odpowiednich folderach.

W dużych sieciach istotne jest jednak, aby spam nie obciążał użytkownika końcowego. Blokowanie wiadomości na bramie antyspamowej jest zapewniane przez mechanizm kwarantanny. Po zidentyfikowaniu spamu filtr przesyła go do pliku kwarantanny, zamiast do skrzynki odbiorcy.

Kwarantanna może być spersonalizowana i każdy z użytkowników może zarządzać swoją pulą spamu, tzn. określać postępowanie z przesyłkami znajdującymi się w folderze kwarantanny.

Prosta kwarantanna sprowadza się do powiadamiania użytkowników o spamie kierowanym do nich. Ci zaś decydują, czy ma być on przekazany im w całości.


TOP 200