Pokolenie Sieci

Zastanawiamy się, w jaki sposób cyfrowe media zmienią naszą pracę. Jaka będzie skala handlu elektronicznego? Kiedy rozkręci się on na dobre? Jakie będzie nowoczesne przedsiębiorstwo? Co stanie się ze znakami towarowymi w interaktywnym świecie przyszłości?

Zastanawiamy się, w jaki sposób cyfrowe media zmienią naszą pracę. Jaka będzie skala handlu elektronicznego? Kiedy rozkręci się on na dobre? Jakie będzie nowoczesne przedsiębiorstwo? Co stanie się ze znakami towarowymi w interaktywnym świecie przyszłości?

Siedzimy na plaży i zastanawiamy się, jaka jutro będzie pogoda. Tymczasem tuż za linią horyzontu kryje się 30-metrowa fala, która z pewnością nas pochłonie, jeśli nie przygotujemy się do jej nadejścia. Ta wysoka fala jest wynikiem zderzenia rewolucji demograficznej z technologiczną, którą próbujemy zrozumieć już od dawna.

To narodziny pokolenia Sieci

Mamy do czynienia z efektami wyżu demograficznego. Są one bardziej odczuwalne niż w przeszłości - a przecież w przypadku Stanów Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z 80 milionami osób. Pokolenie Sieci - dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 22 lat (w roku 1999) - jest jeszcze liczniejsze. Dysponuje olbrzymim potencjałem zmiany koncepcji pracy, który nie wynika wyłącznie z demograficznego impetu. Powiedziałbym raczej, że jest to pierwsze pokolenie skąpane w bitach informacji. Cyfrowe narzędzia nie są dla niego niczym wyjątkowym, podobnie jak telewizor czy lodówka.

Od kilku lat prowadzę badania nad młodymi ludźmi tego pokolenia i jestem przekonany, że dla informatyków, firm handlowych i liderów świata biznesu nie ma nic ważniejszego niż zrozumienie nowej generacji - jej kultury, psychologii, wyznawanych wartości i sposobu, w jaki zmienia oblicze świata.

Większość nastolatków deklaruje umiejętność obsługi komputera, a prawie dwie trzecie twierdzi, że korzystało z Internetu. Według Teenage Research Unlimited, odsetek nastolatków uważających, że korzystanie z Sieci jest "fajne", wzróśł z 50% w 1994 r. do 88% w roku 1997.

Wyobraźmy sobie, jaki wpływ wywrą na rynek pracy miliony otwartych na świat, energicznych młodych ludzi, uzbrojonych w najpotężniejsze narzędzia w historii. Pokolenie Sieci zmieni model przedsiębiorstw i sposób wypracowania zysków, gdyż to ono będzie kształtować kulturę pracy.

Pokolenie to odznacza się niesłychaną ciekawością świata, niezależnością, przekornością, inteligencją, zdolnością adaptacji, wysokim poczuciem własnej wartości i dobrą orientacją ogólną.

Atrybuty te, w połączeniu z umiejętnością posługiwania się cyfrowymi narzędziami, są zapowiedzią kłopotów tradycyjnego przedsiębiorstwa i tradycyjnych menedżerów.

Wprowadzanie wielu współczesnych koncepcji zarządzania, takich jak praca zespołowa, współpraca, dzielenie się wiedzą, nauka w ramach organizacji i struktury sieciowe, napotykało na swej drodze wiele trudności wynikających z uwarunkowań kulturowych. W dobie rozkwitu koncepcji "człowieka organizacji" nastąpił rozwój przedsiębiorstw zinformatyzowanych. Hierarchiczne sieci i systemy komputerowe odzwierciedlały tradycyjną strukturę przedsiębiorstwa i styl zarządzania.

Kultura Pokolenia Sieci stanowi antytezę tego wszystkiego. Gwałtowna siła napotyka na swej drodze niewzruszoną opokę. Musi nastąpić prawdziwa zmiana pokoleniowa w warstwie tradycyjnego, konserwatywnego kierownictwa, i to nie tylko w sektorze informatycznym.

Pokolenie Sieci ciągle słyszy, że trudno będzie znaleźć dobrą pracę, co przyczyniło się do rozwinięcia ogromnej determinacji. Wielu młodych ludzi będzie chciało założyć własne firmy. Natomiast przedsiębiorstwa, które ich zatrudnią, powinny być przygotowane na poważne wstrząsy.

<hr size=1 noshade>Don Tapscott jest prezesem Alliance for Converging Technologies, autorytetem w dziedzinie wpływu cyfrowych mediów na gospodarkę, autorem sześciu książek, m.in. "Paradigm Shift" oraz "The Digital Economy". Jego ostatnia książka to "Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation" (McGraw Hill Companies, 1998).


TOP 200