Pokaz w Bibliotece Uniwersyteckiej

W dniach od 15 do 25 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie można było zobaczyć, w jaki sposób korzysta się z baz danych na dyskach kompaktowych (CD-ROM).

W dniach od 15 do 25 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie można było zobaczyć, w jaki sposób korzysta się z baz danych na dyskach kompaktowych (CD-ROM). Przedsiębiorstwo Stratus z Poznania, będące dystrybutorem tego typu baz w Polsce, udostępniło kilkanaście baz danych zawierających przede wszystkim informacje bibliograficzne (dokładny adres bibliograficzny pozycji oraz jej krótkie streszczenie) z poszczególnych dziedzin wiedzy, m.in. psychologii -PsycLIT (obejmuje pozycje bibliograficzne z okresu 1974 - wrzesień 1990), medycyny - MEDLINE (styczeń - grudzień 1990), nauk ekonomicznych - EconLit

(1969 - wrzesień 1990). Ciekawostką była baza „Birds of America", będąca przeniesionym na dysk kompaktowy zbiorem litografii JJ.Audubona przedstawiających wszystkie ptaki żyjące w USA. W czasie oglądania podobizny danego ptaka w słuchawkach słychać było jego głos.

W ostatnim dniu pokazu prezentowano także kompaktową wersję kilku słowników, m.in. „Oxford En-glish Dictionary", którego dwanaście tomów mieści się na jednym CD.

Zainteresowanie pokazami było stosunkowo niewielkie, co ze względu na środowisko, dla którego były one przeznaczone, powinno trochę dziwić.


TOP 200