Pokaz WARMANA

W sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbył się pokaz możliwości warszawskiej sieci komputerowej WARMAN, której budowa wkracza w fazę udostępniania jej usług dla większej liczby użytkowników. Pokaz można prawdopodobnie traktować jako jej nieoficjalne otwarcie. Obejmował on multimedialne połączenie sali Senatu PW z Urzędem Rady Ministrów, Komitetem Badań Naukowych i siecią ''Kampus Ochota''.

W sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbył się pokaz możliwości warszawskiej sieci komputerowej WARMAN, której budowa wkracza w fazę udostępniania jej usług dla większej liczby użytkowników. Pokaz można prawdopodobnie traktować jako jej nieoficjalne otwarcie. Obejmował on multimedialne połączenie sali Senatu PW z Urzędem Rady Ministrów, Komitetem Badań Naukowych i siecią ''Kampus Ochota''.

Z połączenia przekazującego cyfrowy obraz i dźwięk skorzystał wicepremier Aleksander Łuczak w URM, dyrektor Tomasz Hofmokl w sali Senatu i podsekretarz stanu w KBN Małgorzata Kozłowska. Dla uczestniczących w prezentacji naukowców ciekawsze było zaprezentowanie możliwości zdalnego wykorzystania mocy obliczeniowej superkomputera Cray do którego dostęp uzyskano przez sieć "Kampus Ochota" i zaprezentowanie uzyskanych wyników przy wykorzystaniu stacji graficznej Silicon Graphics. Dla uczonych korzystanie za pośrednictwem WARMANA z możliwości obliczeniowych i graficznych najpotężniejszych komputerów Cray i Silicon Graphics stwarza nową perspektywę przeprowadzania badań naukowych.

Obecnie budowane ze środków KBN i obsługiwane przez JBR NASK jądro sieci WARMAN ma 10 węzłów, do których podłączone są liczne punkty koncentracji, związane z lokalizacją abonentów NASK/WARMAN na terenie Warszawy. Jądro ma rozpiętość ok. 15 km i obejmuje połączenia zbudowane w technologii ATM o maksymalnej przepustowości 155 MB/s.

Przedstawiciele NASK proponują trzy główne możliwości wykorzystania WARMANA:

  • jako środka umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zapewniającego łączność lokalną

  • jako podkładu teletransmisyjnego do budowy wydzielonych sieci oferujących przesyłanie cyfrowo przetworzonego obrazu lub głosu

  • jako medium do budowy wydzielonych, prywatnych sieci, z możliwością ich seperacji w sieci WARMAN, a w przyszłości w ograniczonym zakresie także w sieci NASK.
W przyszłym roku budowa WARMANA ma być zakończona, a uzyskane środki przeznaczone na budowę sieci dostępowej, tworzonej głównie przez TP S.A. Niestety, ani wicepremier Aleksander Łuczak, ani podsekretarz stanu w KBN Małgorzata Kozłowska nie sprecyzowali, jakie środki przeznaczone będą na WARMANA w przyszłym roku. Wiadomo jednak, że będą to środki znacznie mniejsze od tegorocznych. Można mieć jedynie nadzieję, że zgodnie z lansowanym przez NASK hasłem - "WARMAN jest dla wszystkich" - poza środowiskiem naukowym zaczną z niej korzystać przedstawiciele administracji państwowej, służby zdrowia, policji i straży pożarnej, bankowości oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Wówczas uzyskane za korzystanie z WARMANA opłaty pozwolą na dalszy rozwój i upowszechnienie sieci metropolitarnej.


TOP 200