Podział zainteresowań

Przy Polskim Towarzystwie Informatycznym powstała sekcja poświęcona inżynierii oprogramowania.

Przy Polskim Towarzystwie Informatycznym powstała sekcja poświęcona inżynierii oprogramowania.

Tegoroczne plany sekcji inżynierii oprogramowania PTI obejmują współorganizację:

 • sympozjum na temat kształcenia w zakresie inżynierii oprogramowania

 • III Ogólnopolskich Zawodów w Programowaniu Zespołowym

 • szkoleń dotyczących poprawy procesów programowych

  Do tej pory przy Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI) działały 4 sekcje - baz danych, informatyki stosowanej w zarządzaniu, użytkowników ICL i oprogramowania Progress. W styczniu br. powołano kolejną, poświęconą inżynierii oprogramowania.

  "Tworzenie sekcji tematycznych to naturalna droga rozwoju Polskiego Towarzystwa Informatycznego" - mówi Jerzy Nawrocki z Politechniki Poznańskiej, członek zarządu PTI i współtwórca sekcji. Zdaniem przedstawicieli władz PTI, zachodzący samoistnie proces krystalizacji zainteresowań przejawiający się powoływaniem nowych grup tematycznych, których liczba powoli rośnie, jest bardzo korzystny dla całej organizacji. Według Marka Miłosza, wiceprzewodniczącego nowej sekcji PTI, osoby działające wyłącznie w małych grupach często ograniczają się do ścisłej specjalizacji, tracąc w ten sposób szerokie spojrzenie na informatykę. Praca w specjalistycznych zespołach, zrzeszonych w dużej ogólnopolskiej organizacji, ma ograniczyć te negatywne tendencje.

  Podobną formułę działalności - gdzie większość prac wykonywana jest w ramach specjalistycznych grup zainteresowań należących do wspólnej organizacji - przyjęły największe zagraniczne stowarzyszenia skupiające informatyków. "Między sekcjami PTI, przykładowo Special Interest Groups, działającymi w amerykańskim Association for Computing Machinery, istnieje duże podobieństwo" - mówi Jerzy Nawrocki. W amerykańskim towarzystwie informatycznym działa ok. 200 różnych sekcji tematycznych, do których należą informatycy z całego świata.

  Piotr Fuglewicz, przewodniczący sekcji inżynierii oprogramowania PTI zapowiedział ścisłą współpracę z grupą naukowców działających w inicjatywie na rzecz Poprawy Procesów Programowych (IP3), sekcją Inżynierii Oprogramowania przy Komitecie Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz osobami realizującymi w Polsce europejski projekt Inspire. W ramach tego ostatniego przedsięwzięcia pod koniec stycznia br. rozpoczął się cykl seminariów poświęconych prezentacji metod doskonalenia procesów wytwarzania oraz zapewnienia jakości oprogramowania. W Polsce realizacją projektu Inspire zajmuje się warszawska firma Inter-Design Tessel Systems. Seminaria są przeznaczone przede wszystkim dla polskich firm programistycznych, a finansowane w ramach europejskiego projektu Inspire (jako części Europejskiej Inicjatywy ds. Systemów i Oprogramowania).

  W listopadzie br. w Poznaniu nowa sekcja PTI zamierza wraz z Komitetem Informatyki PAN, Politechniką Poznańską i osobami realizującymi projekt Inspire zorganizować sympozjum na temat kształcenia w zakresie inżynierii oprogramowania.

  Do sekcji inżynierii oprogramowania mogą należeć tylko członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aby wstąpić do PTI, trzeba legitymować się dyplomem ukończenia studiów o kierunku informatycznym (także zbliżonym) lub wykazać się dorobkiem zawodowym - popartym rekomendacją członków wprowadzających.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200