Podwyższenie kapitału spółki Sawan

Softbank podwyższył do 230 tys. zł kapitał zakładowy krakowskiej spółki zależnej Sawan.

Softbank podwyższył do 231 tys. zł kapitał zakładowy krakowskiej spółki zależnej Sawan. Softbank stał się jej inwestorem w 1999 r. Sawan specjalizuje się we wdrożeniach systemów informatycznych dla sektora finansowego. Softbank posiada obecnie 13. tys. akcji spółki zależnej, stanowiących 56,84% kapitału zakładowego Sawan Grupa Softbank SA.

Zobacz również: