Podwyższenie kapitału TP Internet

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Internet - spółki zależnej od Telekomunikacji Polskiej SA - podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego firmy do 15 mln zł. TP SA wniesie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego TP Internet wkład pieniężny w wysokości 14 mln zł.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Internet - spółki zależnej od Telekomunikacji Polskiej SA - podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego firmy do 15 mln zł. TP SA wniesie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego TP Internet wkład pieniężny w wysokości 14 mln zł.

TP SA jest jedynym wspólnikiem TP Internet i ma 100% jej udziałów.