Podwójny dysk, czyli Microsoft DoubleSpace

W nowych wersjach Microsoft DOS (obecnie w testowaniu jest wersja beta MS DOS 6.0) przewiduje się włączenie zintegrowanej z systemem techniki kompresji plików na dysku stałym i dyskietkach, zwanej DoubleSpace. Z nazwy wynika, że firma przewiduje dwukrotne zwiększenie pojemności dysku.

W nowych wersjach Microsoft DOS (obecnie w testowaniu jest wersja beta MS DOS 6.0) przewiduje się włączenie zintegrowanej z systemem techniki kompresji plików na dysku stałym i dyskietkach, zwanej DoubleSpace. Z nazwy wynika, że firma przewiduje dwukrotne zwiększenie pojemności dysku.

Aby niezależni producenci sprzętu i oprogramowania mogli wykorzystać możliwości tej techniki, firma Microsoft opracowała zestaw standardowych funkcji pod nazwą Microsoft Real-time Compression Interface (MRCI). Określają one jak oprogramowanie użytkowe będzie w stanie skorzystać z możliwości specjalizowanego sprzętu do wykonywania kompresji danych. Technika DoubleSpace z nowych wersji DOS-u będzie zgodna ze standardem MRCI, podobnie jak systemowy program Backup.

Oprócz specyfikacji standardu MRCI firma oferuje DoubleSpace Toolkit tym producentom oprogramowania, którzy chcą skorzystać z nowych możliwości kompresji w systemie. Umożliwi to opracowanie ulepszonych wersji programów defragmentacji i reperowania dysków, odzyskiwania plików, cachów dyskowych i programów przyśpieszonego backupu. Microsoft przewiduje, że wraz z pojawieniem się MS DOS 6.0 na rynku powinno pojawić się także wiele programów pomocniczych, wykorzystujących w pełni nowe możliwości DoubleSpace i MRCI.

W standardzie MRCI zdefiniowano m.in. format skomprymowanych plików, co umożliwi wymianę między systemami takich plików przez sieć, łącze równoległe lub na dyskietce.

Wiele firm hardware'owych, m.in. Intel, jest zainteresowanych włączeniem sprzętu do kompresji danych do swych nowych systemów komputerowych. Producenci oprogramowania także mogą skorzystać z MRCI, gdyż firma Microsoft rozprowadza, bez pobierania opłat licencyjnych, biblioteki do korzystania z kompresji zgodnej z tym standardem. Biblioteki te mają możliwość sprawdzania, czy dostępny jest sprzęt do kompresji i używania go lub korzystania z kompresji programowej. Tak więc programy z takimi bibliotekami będą zawsze korzystać z dobrodziejstwa kompresji. Spośród firm, które już zdeklarowały chęć skorzystania z możliwości kompresji, należy wymienić Symantec (narzędzia Peter Norton Group) i Central Point Software (PC Tools).

Specyfikacja MRCI i DoubleSpace Toolkit są dostępne w sieciach CompuServe i Internet oraz w firmie Microsoft (tel. w USA 001-(206) 882 80 80).


TOP 200