Podwojenie zysków TP SA w 2000 roku

Przychody spółki za ten okres wyniosły 14 mld zł. W stosunku do 1999r. operator podwoił zysk do ponad 2 mld zł. Na korzystny wynik miał wpływ zwiększanie się liczby abonentów usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz kontynuowanie planu redukcji kosztów działalności.

W roku 2000 przychody TP SA sięgnęły ponad 14 mld zł, co stanowi 18,5% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Zysk operatora zwiększył się dwukrotnie i wyniósł ponad 2 mld zł. Zarząd TP SA utrzymuje, że na tak korzystny wynik finansowy miał wpływ realizowany od dłuższego czasu plan redukcji kosztów działalności oraz zwiększająca się liczba abonentów. Obecnie operator dostarcza usługi dla ponad 10 mln abonentów telefonii stacjonarnej i ok. 1,5 mln telefonii komórkowej, których liczba w roku 2000 zwiększyła się o blisko 120%.

W nadchodzącym okresie TP SA planuje ekspansje w sektory: transmisji danych, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz obsługi transakcji realizowanych poprzez sieć. W celu obsługi transakcji operator stworzył spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny, budującą platformę handlu elektronicznego. Jak utrzymuje kierownictwo TP SA, sektory te w przyszłości mają stanowić znaczący udział w przychodach spółki.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200